Psykologiteamet

Vi finns på två mottagningar, mottagning Norra Liden i centrala Göteborg och mottagning Annekärr i Lerum kommun. Vi som arbetar här är legitimerade psykologer och KBT-terapeuter. Till oss är du välkommen att boka in tid för psykologisk utreding, psykologisk behandling, KBT-terapi, parterapi, familjeterapi eller personlig träning med yoga/pilates. För dig som önskar ett mer ekonomiskt alternativ så fråga gärna efter aktuella starter av gruppterapi/gruppbehandling.

Vi erbjuder också terapi över Internet med hjälp av videokonferens. Mer information om detta finner du under fliken KBT via Internet.

Vi genomför även neuropsykiatriska utredningar på uppdrag för skolor i Västra Götalands, Hallands, Jönköpings län samt i Stockholms-regionen och skräddarsyr handledning utifrån inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi.

Vi föreläser och håller i kurser och workshops inom områden där de psykologiska kunskaperna kan ge ett viktigt bidrag. Organisationskonsultuppdrag utförs åt företag och andra organisationer där vi arbetar för att främja hälsa, utveckling och problemlösning på både kort och lång sikt.

Vi har två mål med allt arbete vi gör; att jobba effektivt och att vara långsiktigt verksamma. För att uppnå dessa mål anpassar vi alltid insatsen efter uppgiften, oavsett om det handlar om en enskild individ eller ett större företag. Våra arbetsmetoder och lösningsförslag är grundade i psykologisk forskning och metoder som visat sig fungera väl.

Förutom på svenska kan vi även erbjuda psykologisk kompetens på norska, engelska och spanska. 

Mer information om våra arbetssätt och mer specifikt vad vi kan erbjuda finner du under de olika rubrikerna på vår hemsida.