Om våra föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar inom ämnen där de psykologiska kunskaperna har något att tillföra. Det kan vara inom allt ifrån ren behavioristisk analys till mer populärvetenskapliga ämnen som sport och kultur. Våra föreläsare har förutom gedigen kunskap inom psykologin alltid ett stort specialintresse inom de områden de väljer att föreläsa om.

Våra föreläsningar är skapade för att kunna hållas i mellan en halvtimme och tre timmar. Längden avgör hur mycket bredd och djup vi kan ge inom ämnet samt hur stor tid som ges till frågor och interaktion med åhörarna.

Varje föreläsning utformas för att passa den grupp vi står inför, med hänsyn till tidigare kunskaper inom ämnet och de delar som är mest relevanta för just era deltagare.