Kontakt

Agnes Granberg

Leg. psykolog, KBT-terapeut med vidareutbildning inom bl.a. behanding vid stressproblematik, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), fasspecifik traumabehandling, klinisk sexologi och schematerapi. 

Politices kandidatexamen/fil. kand i Statsvetenskap. Lic. personlig tränare, yoga- pilates- & dansslärare.

Sebastian Senning

Leg. psykolog, KBT-terapeut med examen från Uppsala universitet. Vidareutbildning inom bl.a. interpersonell terapi, depression- och ångestbehandling, acceptance and commitment therapy (ACT), collaborative problem solving (CBT) och idrottspsykologi.