Hälsa ur ett helhetsperspektiv

Vårt psykiska välmående är ett resultat av en stor mängd faktorer och kommer både att påverka och påverkas av andra hälsoaspekter som t.ex. fysisk träning, kost, sömn, sociala aktiviteter och eventuella fysiska sjukdomar. För oss är det därför en självklarhet att försöka se till hela människan, hennes livssituation och de olika delar som kan påverka välmående. Psykisk, precis som, fysisk ohälsa förebyggs till stor del genom att skapa en balans i livet - mellan vila och aktivitet, mellan den energi vi får i oss från kosten och den energi kroppen gör av med, mellan egen tid och social samvaro, mellan utmaningar och trygghet.

Som komplement till den psykologiska konsultationen och behandlingen så erbjuder vi därför också rådgivning, samtal kring och hjälp med att reflektera över och genomföra eventuella livsstilsförändringar som kan ha en positiv inverkan på ditt välmående. I detta kan tex. ingå kostrådgivning och personlig träning anpassat för de utmaningar och den livssituation som just du står inför.

Psykologiteamet AB har också en avdelning; Utveckling och Balans, som arbetar med verksamhet inom kultur, hälsa och träning. Mer information om denna finner du på hemsidan www.utvecklingochbalans.se