Positiv psykologi

Positiv psykologi introducerades på slutet av 1990-talet av de amerikanska psykologerna Martin Seligman och Míhály Csíkszentmihályi som ett komplement till den traditionella akademiska psykologin som främst varit inriktad på att behandla psykiska problem. Den positiva psykologin fokuserar på att öka välmående och lycka hos alla typer av individer, familjer och organisationer Fokus ligger på att stärka det friska snarare än att bota det sjuka. Detta nya synsett inom psykologin har lett till forskning och användandet av kunskaper kring vilka styrkor och egenskaper som gör det möjligt för individer, organisationer och samhällen att utvecklas och växa på bästa sätt. Positiv psykologi utgår ifrån att människor vill leva meningsfulla liv, på sitt eget sätt utveckla styrkor och öka de positiva upplevelserna av vardagens sociala samvaro, arbete och fritid. Med tiden har positiv psykologi blivit ett allt större fält inom psykologi med delvis skilda användningsområden.

För oss är bidraget från positiv psykologi viktigt att ta tillvara på i vårt arbete med allt ifrån terapi till organisationsutveckling och utbildning. Att stärka de positiva egenskaper som redan finns och att skapa nya användbara resurser är en självklarhet i allt arbete med utveckling och förändring som inkluderar enskilda individer.

I arbete med individer och organisationer som vill förändras och utvecklas och inte upplever sig begränsas av några större problem så kommer huvudarbetet handla om att tillämpa den positiva psykologin på ett metodiskt och väl genomtänkt sätt. Det kan handla om att stärka viktiga individuella eller organisatoriska egenskaper, finna sätt att optimera de styrkor som redan finns samt se över värderingar och prioriteringar.