Dataspelsbereonde

Dataspelande är en aktivitet som växer explosionsartat i dagens samhälle. Allt fler människor lägger alltmer tid på att spela. Detta behöver inte alls vara negativt. Dataspel har blivit populärt till stor del för att det uppfyller mycket av det människor vill få ut av en aktivitet. Det kan vara utmanande, kreativt, effektivt, socialt och tillfredsställande

Det kan också gå överstyr och ha en negativ påverkan på vår livskvalitet och/eller hälsa. Som vid alla beroenden uttrycker det sig t.ex. i att personen reagerar med ilska eller ångest när den inte har möjlighet att spela. Problemen kan också karaktäriseras av att spelandet påverkar det övriga livet med störd sömn, svårigheter med att sköta vardagen såsom skola, jobb och nära relationer. Balansen mellan det kortsiktigt tillfredsställande och det långsiktigt viktiga försvinner och livet riktas åt fel håll.

Inom KBT arbetar vi med att motivera och metodiskt uppmuntra de beteenden och förändringar som varje enskild individ vill uppnå både på kort och lång sikt för att skapa den balans i livet som individen själv mår bra av.