Föräldraskap

Att få barn är en tid av stor förändring. Både för ert liv, er relation och för det nya liv ni ansvarar för. De flesta följder är positiva men det dyker även upp nya problem att förhålla sig till, nya ansvar att axla och nya risker att hantera. Det är då lätt att tillvaron hamnar i obalans och att fokus hamnar fel. Många känner sig som dåliga föräldrar med skuldkänslor, ökat kontrollbehov och ökad stress som följd. Eller så känner du inte så mycket som du tänker att du borde och får dåligt samvete över det. Hamnar du i en sådan situation finns hjälp att få.

Många föräldrar har också funderingar kring barnens utveckling, beteenden eller skolgången. Kanske kan rutiner ändras för att skapa en bättre dynamik och hälsa inom familjen? Hur ska familjemedlemmarna förbereda sig på en förändring eller utmaning de har framför sig? Allt detta kan kännas lättnande och upplysande att få diskutera och hantera med stöd av en psykolog.

Vårt mål är att tillhandahålla en tjänst för familjer som går att jämställa med den traditionella husläkarens. Vi vill kunna erbjuda en trygghet i livets alla skeenden. Ibland behövs kanske bara ett kort råd via mejl, ibland en längre tids terapi av någon som kan se till hela din familj. Vi vill därför kunna erbjuda en professionell och då det är av intresse en långvarig relation med er där ni alltid kan känna en tillgänglighet till psykologisk kunskap. Utöver möten och samtal på plats kan också Internet möjliggöra en konstant professionell relation oavsett var ni befinner er.