Relations- och familjeproblem

En hållbar kärleksrelation är för många en stor del av ett gott liv. En förutsättning för att uppnå och underhålla denna är förmågan att acceptera varandra samtidigt som man tillsammans arbetar med att kommunicera kring det som är viktigt och att gemensamt förändra det som behövs. När detta inte fungerar blir det lätt att fastna i låsta mönster, gamla besvikelser och att glida längre bort ifrån varandra istället för att komma närmare. Oavsett om problemen rör kommunikation, hushållssysslor, sexliv, uppfostran, svartsjuka, m.m., finns hjälp att få.

Vi arbetar med den kliniskt testade behandlingsmodellen IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy). Genom att strukturerat behandla områden som intimitet/sexualitet, tillit, arbetsfördelning och/eller svartsjuka försöker vi nå ökad förståelse för olikheter, förbättra kommunikation och skapa gemensamma mål.