Sexuella problem

För många människor är sex en viktig del i ett gott liv och ett fungerande förhållande. Tyvärr är det ett område som när det uppstår problem ofta är väldigt svårt att tala om på ett funktionellt sätt, både med andra och med en eventuell partner.

Ibland räcker det med att få möjlighet att diskutera sina funderingar kring sex och sexualitet med en professionell person som har kunskaper inom området. I andra fall behöver det göras en utredning tillsammans med individen eller paret för att förstå vad de sexuella problemen beror på och utifrån detta skapa en behandling. För många sexuella problem, däribland slidkramp (vaginism/vestibulit) och oförmåga till erektion (ej medicinska skäl), så är KBT den behandling som i studier visat sig vara mest effektiv. I vissa fall, framförallt då det handlar om fysisk oförmåga att bli upphetsad, genomföra samlag eller att få orgasm, så är det viktigt att en medicinsk utredning görs innan eller samtidigt som den psykologiska utredningen.