Specifik fobi

Rädsla är en livsviktig känsla. Den skickar starka signaler kring vad som är farligt och bör undvikas. Däremot kan dysfunktionell inlärning (bli biten av hund, fastna i hiss, svimma av blod) eller en stark rädsla som plötsligt infinner sig, leda till att vi börjar lägga så mycket energi på att undvika saker, som kanske inte ens är farliga, att det går ut över övriga livet i alltför stor utsträckning.

En rädsla kan riktas mot i stort sett vad som helst, vilket gör att det finns fobier mot oändligt många olika saker. Oavsett vad för typ av fobi det handlar om går den i nästan alla fall att behandla. Några av de vanligaste fobierna består av rädsla för någon typ av djur (t.ex. ormar, spindlar, hundar, hajar), något typ av naturfenomen (höga höjder, djupt vatten), blod, sprutor, att flyga och åka hiss.

KBT har i upprepade studier visat att man på kort tid kan uppnå mycket goda och varaktiga resultat vid specifik fobi. Vanligtvis räcker det med tre behandlingstillfällen för att bota specifik fobi, där den andra träffen är en längre session. Vi lär dig utmana och överkomma dina problem snabbt, effektivt och beständigt.