Spelmissbruk

Spelmissbruk eller spelberoende kallas det när en individ har ett problematiskt beroende kopplat till spel om pengar eller annan egendom.

Spelberoende liknar beroende av substanser på flera områden. Man har kunnat se samma förändringar i hjärnan vid missbruk av såväl substanser som vid spelberoende. Även i personers beteenden finns likheter såsom en tendens att behöva högre doser eller insatser för fortsätta att få samma ”kick”.

Svårigheter med att hantera sitt spelande är idag ett stort problem i Sverige och undersökningar har visat att cirka 2% av Sveriges befolkning uppfyller kriterierna för spelmissbruk. Många fler har vad som kan kallas riskabla spelvanor.

Detta är också ett tillstånd där man ofta känner skam och döljer sina svårigheter och sina skulder från anhöriga och från vårdkontakter. Många gånger behöver man dock hjälp för att kunna komma ur ett problematiskt spelande. En metod som visat sig vara effektiv för att arbeta med spelmissbruk och annan beroendeproblematik är kognitiv beteendeterapi.

Har du problem med spelberoende eller är orolig över en anhörig? Kontakta gärna oss så kan vi berätta om vad vi kan erbjuda samt ge tips på hur du kan få hjälp!