Stress

Stress består i grunden av reaktionssystem som vår kropp använder för att bemöta hot. När vi på ett eller annat sätt upplever att vi befinner oss i en hotfull situation reagerar kroppen vår kropp genom att sätta igång olika system som förbereder oss för att på bästa sätt kunna hantera faran. Musklerna spänns, immunförsvaret aktiveras, vår puls och andning ökar, smärtkänsligheten sjunker och matsmältningen stannar av.

Vi blir mer uppmärksamma (selektivt), snabbare och starkare. För att möta ett tidsmässigt kortvarigt hot, t.ex. mötet med ett farligt rovdjur i naturen, fungerar det här systemet utmärkt. För dagens utmaningar där vi ofta ställs inför långvariga orosmoment och stressande miljöer kan dock våra medfödda stressreaktioner innebära risker för vår hälsa och vårt välmående.

Långvarig stress sliter på kroppen, försämrar vårt immunförsvar, ger högre blodtryck, mer ångest och mer värk. Långvarig stress är en riskfaktor för både fysiska och psykiska sjukdomar samtidigt som det i stunden ger ett generellt försämrat välmående. Människan är fantastisk och kan klara enorma påfrestningar men när det tar stopp så tar det verkligen stopp, vilket skapat uttrycken att “gå in i väggen” och “bränna ut sig”.

Att göra de förändringar i livsstil, beteende och tankemönster som behövs för att bryta stressens kontroll över livet upplevs många gånger mycket svårt eller till och med omöjligt att göra själv. Om du känner att du har svårt att bryta dig loss från stressen i ditt liv är du välkommen att höra av dig till oss. KBT-behandling har visat sig ge mycket goda resultat vid stressproblematik.