Vad behandlar vi?

Vi behandlar individer och grupper med problem och funderingar av vitt skild karaktär. Varje individs historia och utmaningar är unika samtidigt som gemensamma drag gör det möjligt att använda tidigare erfarenhet och forskning för att bryta problematiken. Under de följande rubrikerna finner du information om de vanligaste problemen som vi behandlar. Om du inte känner igen dig i någon av dessa men tror att KBT-behandling skulle kunna hjälpa dig så är du självklart också välkommen att höra av dig till oss. I de fall då vi inte har rätt kompetens eller av utrymmesskäl ej har möjlighet att ta emot dig så gör vi vårt bästa för att rekommendera vart du istället kan vända dig.

Vi är av uppfattningen att gå till psykolog inte behöver vara något konstigt eller komplicerat. Vi erbjuder förutom längre terapier också kortare kontakter som kan betraktas som friskvård eller en framtida investering. Att få tillgång till en psykologs kunskaper borde vara lika enkelt och självklart som att kunna få råd av sin husläkare. Individer, par eller hela familjer är därför hos oss välkomna att diskutera sina funderingar kring nu eller framtiden – hälsa, jobb, relationer, stress m.m.

Ett annat sätt för oss att försöka öka tillgängligheten till psykolog är att erbjuda KBT-behandling över Internet med videosamtal. Under KBT via Internet kan du läsa mer om detta.