Om våra kurser och workshops

Att i grupp lyssna, se, känna och interagera är ett bra sätt att lära och utvecklas. Det ger fler infallsvinklar, både för deltagare och ledare, och underlättar inlärning. Vi erbjuder utbildningar och upplevelser inom en rad skilda områden med lärare väl utbildade och engagerade inom området. Våra kurser och workshops kan pågå mellan en halv dag (ca 3 timmar) upp till fem heldagar alternativt vara uppdelad på fler tillfällen med kortare träffar. 

Varje kurs eller upplevelse utformas för att passa den grupp vi står inför, med hänsyn till tidigare kunskaper och erfarenheter inom ämnet. Fokus läggs på det som är viktigast och intressantast att lära sig och träna på för deltagarna i gruppen vi har framför oss.