Kurser och workshops vi erbjuder

Idrottspsykologi
Mental träning för golfare - Golf är till stora delar en mental sport. Trots detta läggs tid och pengar nästan bara på förbättring av teknik och utrustning. Under denna kurs får du lära dig mer om hur du kan använda dig av mental träning i ditt golfspelande. Målet är att den golfare som deltar både upplever en förbättring av sitt golfspel och får en förbättrad helhetsupplevelse på golfbanan. Kursledare är Sebastian Senning, leg. psykolog med vidareutbildning inom idrottspsykologi. Han har spelat golf sedan 9 års ålder och har som bäst haft 4,2 i handicap. Han har också mångårig erfarenhet av att arbeta med både individutveckling och grupputbildningar. 

 Låt hjärnan bli din vän - Mental träning för idrottare. Kursen anpassas efter nivå hos utövarna och vilka mentala aspekter som är viktig inom den specifika idrottsgrenen. 

 Hälsa och välmående

ACT - att hantera stress och främja hälsa - En kurs baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT )som ges under fyra eller sex gruppträffar. Den är ofta mycket uppskattad med många praktiska övningar och har visat sig kunna främja hälsa på en rad sätt då den ges till både små och stora grupper på arbetsplatser och skolor. Mer information om kursen och den forskning som gjorts kring hälsoeffekterna av kursen finns här: http://livskompass.se/forskning-pa-metoden/forskning-pa-detta-gruppformat-av-act-i-sverige/

 Stresshantering - Tekniker grundade i KBT som visat sig effektiva för att hantera stress. Huvudfokus ligger på att i praktiken pröva på och lära sig övningar och tekniker för att minska stress och öka välmående. 

Sömnskola - KBT-tekniker för en god sömn.

Att förändra livsstil på riktigt - Många är råden om hur man bör leva. Försöken blir ofta fler än de önskade förändringarna. I denna workshop får du lära dig om vilka metoder som har stöd forskning och beprövad erfarenhet. Utifrån dessa får du möjlighet att reflektera över din egen livsstil och verktyg för att kunna genomföra önskade förändringar.

Att finna balans - Denna workshop är inriktad på att förstå orsakerna bakom våra stressreaktioner och vad vi kan göra för att hitta en bättre balans i våra liv. Fokus ligger på att kunna förstå våra kroppars signaler och vad som händer både psykiskt och fysiskt när vi blir stressade. Deltagarna får verktyg för att reflektera över sin egen vardag och pröva på en rad övningar som inkluderar andning, avslappning, medveten närvaro och rörelser.


Personlig utveckling
Mindfulness - Vad är medveten närvaro och hur gör man?

Kommunikation med kropp och ord: att vara nära sig själv och andra - Övningar från modern kommunikationsvetenskap, psykologi och dans som tillsammans ger spännande upplevelser och insikter i närhet, möjligheter till kommunikation och hur vi förhåller oss till andra personer.


Graviditet, föräldraskap

Träning för gladare graviditet - I denna workshop går vi igenom vilken fysisk träning som passar i de olika stadierna under graviditeten samt hur andning och medveten närvaro påverkar vårt välmående. Stor del av tiden läggs på praktiska övningar.


Är du nyfiken på någon av våra kurser eller workshops? Hör av dig för att boka en av våra kurser eller få veta mer om upplägg och innehåll. Är du intresserad av en utbildning i ett annat ämne du tror vi kan erbjuda så är du självklart välkommen att höra av dig till oss så kan vi se om vi har kompetensen att utbilda inom just det du är ute efter.