Organisationsutveckling (OBM)

Organizational Behavior Management är en arbetsmetod som använder sig av beteendeanalys för att arbeta med organisationer. Inom varje organisation finns mål för verksamheten samt strukturer och processer som syftar till att uppnå dessa mål. Oavsett hur goda strukturer och metoder som man använder sig av är utfallet beroende av de människor som arbetar inom organisationen och framförallt vad dessa gör.

Det är här psykologer och OBM kommer in. Vi står för kunskap om vad som styr och påverkar människors beteenden. Vi kan hjälpa er att utforma en arbetsmiljö som uppmuntrar människor att arbeta på ett sätt som är i enlighet med organisationens mål och samtidigt har ett fokus på de anställdas trivsel och hälsa.