Företagshälsovård

En förutsättning för en god, välfungerande och därmed också effektiv arbetsplats är välmående arbetstagare. Vi erbjuder dels psykologiskt stöd vid svårigheter men kan också skräddarsy ett program för god hälsa som passar på just er arbetsplats.

Hälsovårdsarbetet kan dels bestå i psykologisk konsultation och pedagogiska insatser för att minska stress och psykisk ohälsa likväl som rådgivning inom motivation, livsstil, tidsplanering, kost och motion.