Konflikthantering

Konflikter på arbetsplatser behöver hanteras, allra helst av en utomstående och neutral part. För att arbeta med konflikthantering är kunskaper inom bl.a. gruppdynamik, individers psykologi och sociala fungerande samt stress och krishantering avgörande. Väl hanterade konflikter kan leda till utveckling och en förbättrad arbetsplats. I arbetet med konflikthantering arbetar en eller flera av våra medarbetare som en tredje neutral part.