Rekrytering

Vi har möjlighet att genomföra kortare uppdrag inom rekrytering. Vi kan erbjuda en eller flera av de delar som bör ingå i en rekrytering; analys av arbetsplats och arbetsuppgifter, intervju och testning av sökanden, val av sökanden.

Utöver det kan vi också erbjuda program för anställda och nyanställda gällande deras personliga utveckling inom företaget. Många gånger läggs stor vikt vid att hitta rätt kandidat för jobbet men kanske inte samma kraft och energi på att få den kandidaten man väljer att faktiskt kunna ges möjligheter att genomföra sitt arbete på bästa sätt. Att fortsätta processen även efter en rekrytering där man arbetar med att hjälpa personer att komma in i sina arbetsuppgifter och växa med uppgiften, är minst lika viktigt som själva urvalet. En grundtanke i detta arbete är att människor är i ständig förändring och har oändliga utvecklingsmöjligheter.