Familjepsykologi, Föräldrarådgivning & Profylax

Föräldrarådgivning för såväl småbarnstiden som senare faser då utmaningar dyker upp. Förlossningsförberedelse/profylax utifrån dagsaktuell kunskap om vad som hjälper den födande till en positiv förlossningsupplevelse och vad som ger de bästa förutsättningarna för god hälsa hos mamma, partner och barn. Vi hjälper också föräldrar att bearbeta en upplevd negativ förlossningsupplevelse och behandlar förlossningsrädsla.

Vi erbjuder psykologiskt stöd för familjer under förändringar och utmanande skeden i livet så som exempelvis då en parrelation utmanas, under en fertilitetsbehandling eller adoptionsprocess, inför och under åren som småbarnsförälder, när barnen börjar bli flyttklara eller då frågor dyker upp om barn och ungdomars psykiska hälsa. Vi har psykologer med specialkompetens kring parterapi, graviditet och barnafödande, kvinnohälsa, regnbågsfamiljer och barns utveckling.

Kika gärna på vår information om bokning och priser.

Kontakt