IBCT Parterapi

Må bra i parrelationen genom parterapi med leg. psykolog. Vi arbetar med den väl beforskade behandlingsmodellen IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy). Genom att strukturerat behandla områden som intimitet/sexualitet, tillit, arbetsfördelning och/eller svartsjuka främjas förståelse för olikheter, kommunikationen förbättras och tillsammans finner ni gemensamma mål för framtiden.

En hållbar kärleksrelation är för många en viktig del av ett gott liv. En förutsättning för att kunna skapa och bibehålla en god relation är att kunna acceptera varandra samtidigt som man tillsammans arbetar med att kommunicera kring det som är viktigt och gemensamt förändrar det som behövs. När detta inte fungerar blir det lätt att fastna i låsta mönster, gamla besvikelser och att glida längre bort ifrån varandra istället för att komma närmare.

Oavsett om problemen rör kommunikation, hushållssysslor, sexliv, uppfostran, relationer till vänner och släkt, svartsjuka eller skilda synsätt i andra viktiga frågor, finns hjälp att få. Det kan kännas som ett stort steg att påbörja parsamtal men vår erfarenhet är att de allra flesta upplever att samtalen snabbt kan leda till positiv förändring, att de blir givande både för parrelationen och på ett personligt plan. Många uttrycker att de önskar att de hade tagit steget ännu tidigare. Även de par som helt enkelt vill se på vilket sätt de önskar att utveckla sin relation och förebygga svårihgeter är varmt välkomna att boka parsamtal.   

© 2019 Psykologiteamet - info@psykologiteamet.se - 073-619 83 66 - Norra Liden 9, 411 18 Göteborg