Psykologisk utredning & behandling

Vi erbjuder psykologisk utredning och behandling i centrala Göteborg, i Lerum kommun och via Internet. Vi arbetar i första hand utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) men använder även, beroende av problembilden, andra metoder som i forskning visat sig vara verksamma.

Varje individs historia och utmaningar är unika samtidigt som gemensamma drag gör det möjligt att använda tidigare erfarenhet och forskning för att förstå vilken metod som kan vara till hjälp för att bryta problemen och skapa välmående. Utöver KBT så är exempel på behandlingsmetoder som våra psykologer har utbildning i eller hämtar inspiration ifrån existentiell terapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), mindfulness, interpersonell terapi, yoga för psykologisk behandling, känslofokuserad terapi och IBCT.

Via länkarna nedan kan du läsa om exempel på svårigheter vi erbjuder psykologisk utredning och behandling för. Om du inte känner igen dig i någon av dessa men tror att KBT-behandling skulle kunna hjälpa dig så är du självklart också välkommen att höra av dig till oss. I de fall då vi inte har rätt kompetens eller av utrymmesskäl ej har möjlighet att ta emot dig så gör vi vårt bästa för att rekommendera vart du istället kan vända dig.

Depression/nedstämdhet
Ångest / Oro
Panikångest
Social Fobi
Specifik fobi
Tvång
Dataspelsberoende/Spelmissbruk
Mobilberoende/Internetberoende
Ätstörningar
Negativ självbild
Smärta
Sömnproblem
Stress/Utmattning
Kris
Posttraumatiskt stresssyndrom, eller PTSD
Sexuella problem
Relations- och familjeproblem

Ett sätt för oss att öka tillgängligheten till psykolog är att erbjuda KBT-behandling över Internet med videosamtal. Ibland väljer klienter att först träffa sin psykolog vid något eller några tillfällen på plats och bokar sedan samtal med videokonferens. Här (KBT via Internet) kan du läsa mer om detta.

Kika gärna på vår information om bokning och priser.

 Kontakt