Kurser & Föreläsningar

Psykologiteamet strävar efter att föra ut meningsfull psykologisk kunskap. Vi söker efter väl beforskad kunskap som med små resurser men klokt använd kan göra stor skillnad - för arbetsplatser, individer och samhälle. Våra föreläsningar, kurser och utbildningar är ett viktigt sätt att nå ut med denna kunskap till fler.

Exempel på områden vi föreläser kring är existentiella frågor, relationer, stress och stresshantering, samarbete, kreativitet, engagemang att förebygga psykisk ohälsa/främja god mental hälsa, fysisk aktivitet för att främja och behandla psykisk ohälsa, mindfulness.

Vi arbetar kontinuerligt med att sätta samman och förbättra våra föreläsningar, kurser och utbildningar samt att bygga ett allt större nätverk av välutbildade föreläsare inom psykologi. Våra föreläsare och utbildare har förutom gedigen kunskap inom psykologin alltid ett stort specialintresse inom de områden de väljer att föreläsa om.

Varje tillfälle utformas för att passa den grupp vi står inför, med hänsyn till tidigare kunskaper inom ämnet och de delar som är mest relevanta för den grupp vi möter. Ofta är interaktiva övningar och ledd reflektion uppskattade delar under våra föreläsningar och kurser.

Wisemind finner ni kursdagar och kursresor inom psykologi öppna för allmänheten och längre utbildningar riktade mot yrkesgrupper som arbetar med psykologi eller vård.
Balevo finner ni områden vi utbildar kring inom arbets- och organisationspsykologi.

Kika gärna på vår information om bokning och priser.

Kontakt