Agnes Granberg

Agnes Granberg

Agnes Granberg är medgrundare, leg. psykolog, specialist i hälsopsykologi, KBT-terapeut. Arbetat med hälsa sedan 2007 och som psykolog sedan 2013.

Agnes arbetar som psykolog utifrån engagemang, struktur, omtanke och värme med de individer och organisationer som hon ges förtroendet att stödja. Hon har sedan innan psykologexamen en fil. kand inom statsvetenskap. Hon har ett stort intresse för tvärvetenskaplig kunskap där kunskaperna inom psykologi berikats av utbildningar och erfarenhet av fysiologi och rörelse. Genom specialiseringen har hon även fördjupat sig inom stress och stresshantering, sömn, behandling av smärta, beteendedesign, hälsofrämjande insatser, kvinnohälsa samt familjers hälsa.

Mental rådgivning, stöd i prestationer och arbete med förändringar samt stresshantering

Vad är viktigt i ditt liv? Vad skulle du vilja göra men får aldrig gjort? Vad gör du för mycket av? Hur kan du lägga mer tid på det du vill att ditt liv ska handla om och vilka strategier, system och principer kan hjälpa dig i den resan? Hur ser det ut med balansen i ditt liv? Försöker din kropp kommunicera något som du inte riktigt lyssnar på? Är du mestadels stressad eller lugn? Hur kan du ta hand om dig själv och må så bra som möjligt samtidigt som du arbetar med förändringar i ditt liv?

Ett område som Agnes forskat kring och arbetat mycket med är stresshantering. Agnes arbetar individanpassat med att stötta, stärka och utmana individer som vill något mer än vad de upplever att de har och kan i stunden. Kanske vill de nå längre i sin karriär – som t.ex. idrottare, egenföretagare, chef eller som lärare. Eller så vill de jobba mindre, hitta mer fungerande relationer eller lära sig att sätta gränser och säga nej.

Agnes tycker att det är ett helt fantastiskt arbete att vara psykolog och att få följa med en bit på vägen i kritiska skeden i människors liv. Att ge individer verktyg för att de ska kunna leva allt mer så som de drömmer om och önskar.

Psykologisk behandling för individer och familjer, stöd i att bli och vara förälder samt frågor kring kvinnohälsa

I arbetet med individuella kontakter utgår Agnes från sin grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Utöver KBT har hon flera fortbildningar inom andra behandlingsformer och arbetar exempelvis med ACT, mindfulness, visualisering och yoga för psykologisk behandling. Ingen metod passar alla, utan psykologisk behandling behöver skapas i samråd med klienten.

Hon har även studerat klinisk sexologi ett år vid Göteborgs universitet. Är väl inläst gällande föräldrastöd, stöd under IVF-behandling och adoption, att vara adopterad samt förberedelse inför förlossning och småbarnstid. Behandling av förlossningsrädsla samt bearbetning efter traumatisk förlossningsupplevelse är en del av arbetet med att främja hälsa hos kvinnor och deras familjer. Ett område Agnes har specialiserade kunskaper om är även kvinnohälsa relaterat till psykologisk behandling där ex. behandling för samlagssmärta, vaginism, vestibulit, PMS, PMDS är vanliga orsaker att söka behandling.

Fysisk aktivitet för välmående, kost, yoga och mindfulness

Kunskapen blir allt större kring hur fysisk aktivitet och även till viss del kost kan påverka inte bara den fysiska utan också den psykiska hälsan. Agnes har en bakgrund av att under psykolog-studierna ha utbildat sig och arbetat bl.a. med personlig träning, styrketräning, nutrition, anpassad träning för gravida och nyblivna mammor, för övervikt samt med olika former av yoga, pilates och dans.

Yogautbildningar har Agnes studerat både i Sverige och i yogans hemland Indien, däribland Yoga Alliance certifiering om 200 h och utbildning till gravidyogalärare. Idag har den vetenskapliga kunskapen blivit allt större kring hur fysisk träning, kost, yoga och meditation kan berika och ibland vara grunden i arbetet med psykisk ohälsa och i strävan att främja hälsa och förebygga ohälsa. Agnes träffar idag individer, grupper och arbetsplatser som önskar finna sina vägar till att arbeta med fysisk aktivitet, rörelse och livsstilsförändringar.

Vara med och skapa riktigt bra arbetsplatser

Agnes har ett stort engagemang för att finna smarta lösningar på såväl samhällsnivå, på arbetsplatser och i de sammanhang som människor är en del av. Lösningar som gör att mål lättare kan nås, resurser tas tillvara bättre, frustrationer minskas och produktiviteten kan öka. Om lösningarna dessutom är kostnadseffektiva och innebär små eller inga uppoffringar så är de desto bättre då det är mer sannolikt att de kan nå ut till fler.

Att människor kan må bra tillsammans och uppleva sin vardag som meningsfull är något av det mest meningsfulla Agnes själv ser i sitt arbete. För vad är det egentligen som gör att ledningen på ett bolag och deras anställda väljer att alls gå till arbetet på morgonen? Går det att tydliggöra det där som ger meningsfullhet, samhörighet, begriplighet och arbetsglädje i er organisation och att låta det växa och ta mer plats? Och hur kan varje individ som vistas i organisationen ges både den struktur, det stöd och den fysiska miljö som krävs för att kunna utföra arbetet samtidigt som upplevelse av frihet och självbestämmande också kan vara en inneboende del av arbetet? Och hur kan enkla och kostnadseffektiva förändringar på en arbetsplats så som rätt använd fysisk aktivitet, klokt skapade platser för effektiv återhämtning, inslag av natur och genomtänkta nudges bli en viktig del i ert arbete med stresshantering och hållbara arbetsplatser?

Detta och mycket mer stöttar Agnes gärna såväl ledning som medarbetare i.

Shopping Basket