5 metoder för att övervinna avundsjuka

De allra flesta av oss har vid något tillfälle känt avundsjuka och upplevt en skam av känslan. Sedan vi är små får vi lära oss att inte vara missunnsamma och istället försöka glädja oss åt andras framgångar. Vad är egentligen avundsjuka och varför har vi så enkelt att uppleva känslan?

Till att börja med kan det vara bra att göra en särskiljning på två begrepp som är snarlika men som har olika betydelse – avundsjuka och svartsjuka. Gemensamt för känslorna är att de ofta är irrationella även fast de upplevs som väldigt befogade.

– Avundsjuka innebär en vilja att ha någonting som någon annan har – finare bil, ett mer välbetalt jobb eller en resa någon varit på.
Svartsjuka handlar istället om en rädsla att förlora någonting man redan har – ofta sin partner men även vänskaper kan väcka känslan.

Olika sorters avund

Det är enkelt att snabbt avfärda alla känslor av avund som en negativ känsla, vilket inte alltid är sant. I vissa lägen kan avund istället vara en motivation att prestera bättre och höja våra ambitioner när vi sett andra uppnå någonting vi själva önskar. Denna typ av avundsjuka benämns som stimulerande avundsjuka.

Den mer vanligt förekommande avundsjukan är dock den negativt laddade och den som vi beskriver i denna text. När en tärande avundsjuka uppstår kan den få utlopp på olika sätt. Den kan leda till ett försök att förringa eller baktala personen som är grunden till avundsjukan. I längden kan avundsjuka skapa en bitterhet och mer negativ syn på livet – vilket naturligtvis bör undvikas.

Metoder för att besegra avundsjukan

Nedan följer några råd som hjälper dig omvandla din avundsjuka till någonting positivt.

 • Acceptera känslan
  Detta kan vara ett av de svåraste råden eftersom känslan ofta är skamfylld. Genom att acceptera känslan får du en möjlighet att bearbeta den och utvärdera när den uppstår.
 • Fråga dig vad du saknar
  När avundsjuka uppstår får du en chans att se vad du saknar i livet. Ifall någon berättar för dig om en häftig upplevelse den gjort som väcker avund i dig kan du fundera på vad exakt det är du saknar. Är det ekonomisk möjlighet att göra spännande saker? Att umgås med vänner? Att ha sett en specifik plats? Eller att göra någonting som förgyller vardagen? Genom att bryta ned avundsjukan kan en riktlinje framkomma som tydliggör vad du kan behöva mer av i ditt liv.
 • Uppskatta det du har
  Klyschor finns där av en anledning. Även om det kan upplevas banalt att skriva ned de saker som man är tacksam för är det en bra metod för att påminna sig själv om det värdefulla som finns i ens eget liv.
 • Prata om känslan
  Genom att öppet adressera problemet kan du få stöd av antingen någon utomstående eller personen som har utlöst avundskänslan.
 • Uppskatta dig själv
  Du har mycket att vara stolt över! Försök ge dig själv beröm och jämför dig med dig själv.

Ifall du upplever en såpass stark avundsjuka att den begränsar dig eller skadar dina relationer finns professionell hjälp att få. Vi erbjuder stöd i form av besök på egen hand eller tillsammans med partner. Kontakta oss gärna ifall du har frågor eller funderingar kring hur vi arbetar med hantering av avundsjuka och svartsjuka!

Tags: No tags

Comments are closed.