Barnpsykolog

Är du orolig för ditt barns eller ungdoms beteende och undrar om det är normalt? Är du osäker på om du bemöter barnets beteende på rätt sätt? Ta hjälp av en barnpsykolog. 

Att vara förälder innebär att följa en individs utveckling från nyfödd till vuxen. Alla barn går igenom olika faser där några kommer att vara mer utmanande. I dessa faser kommer ditt barn att uttrycka sina bekymmer, beteenden, önskemål och behov på olika sätt. Det finns ingen bruksanvisning som säger precis hur vi som föräldrar ska göra.

Det är normalt att föräldrar oroar sig för sina barns välbefinnande och tvivlar på om man i olika situationer reagerar på rätt sätt. Är du orolig för ditt barns psykiska hälsa så är det dock bra att ta hjälp. Eller när det känns allt för svårt att vara förälder. Hos oss på Psykologiteamet träffar du psykologer som både kan stödja dig som förälder och som kan träffa ditt barn för psykologisk utredning och/eller behandling.

Shopping Basket