Browsed by
Författare: Agnes Granberg

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hänger ihop – det är dags att låta kunskapen bli en del av psykologers verktyg

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hänger ihop – det är dags att låta kunskapen bli en del av psykologers verktyg

Här följer en sammanfattning av evidensläget för Fysisk aktivitet och Psykisk hälsa – jag har skrivit inlägget för att visa på att det redan idag finns mycket forskning som kan erbjuda viktiga metoder att nå ut till fler med psykologisk behandling och förebyggande insatser. Det är ingen granskad vetenskaplig artikel utan ska läsas för vad det är – ett relativt snabbt skrivet inlägg utifrån en arbetsdags efterforskningar. Kolla gärna upp referenserna där ni kan granska mina påståenden och finna mer…

Läs mer Läs mer

Specialistkurser för psykologer

Specialistkurser för psykologer

Psykologiteamet skapar kurser och utbildningar utifrån principen att föra fram väl beforskad psykologisk kunskap som kan bidra till samhällsnytta. Våren 2020 erbjuder vi två spännande kurser inom forskningsfält där vi anser att det verkligen behövs fler psykologer som är med och sprider samt implementerar kunskaperna. Nudging-kursen riktar sig främst till psykologer inom exempelvis organisation, primärvård, skola och företagshälsovård medan kursen kring Fysisk aktivitet och psykisk hälsa i första hand har ett kliniskt men även hälsofrämjande fokus. Fysisk aktivitet och psykisk…

Läs mer Läs mer

Hjälp! Vart kan jag få hjälp för mina psykiska problem?

Hjälp! Vart kan jag få hjälp för mina psykiska problem?

Många, såväl vuxna som barn och ungdomar, söker efter hjälp för sitt psykiska mående och upplever det som svårt att finna rätt hjälp. Därför har vi valt att skriva det här blogg-inlägget med förhoppningen om att det ska kunna vara till hjälp på vägen. Om du har fler tips på vägar till hjälp får du gärna mejla så kan vi lägga upp ytterligare tips här. Vi startar med att beskriva den offentliga vården – den vård som betalas av skattemedel…

Läs mer Läs mer

Powernap, tupplur och siesta: Är det bra att sova på dagen?

Powernap, tupplur och siesta: Är det bra att sova på dagen?

Det är viktigt för hälsan att få tillräckligt med sömn. Även om olika personer behöver olika mycket sömn och är olika bra på att motverka effekterna av sömnbrist så visar forskning klart och tydligt att god sömn är viktigt för såväl fysisk som psykisk hälsa. Förmågan att koncentrera sig och att lära nytt påverkas i stor utsträckning av hur vi sovit de senaste dygnen. Får man tillräckligt med sömn på natten så fungerar det som ett bra sätt att tillgodose…

Läs mer Läs mer

Småbarnsförälder med sömnbrist – här kommer råden för att överleva (och må bra) under småbarnsåren

Småbarnsförälder med sömnbrist – här kommer råden för att överleva (och må bra) under småbarnsåren

Små barns sömn skiljer sig på många vis från vuxnas vilket i praktiken innebär att många småbarnsföräldrar lider av sömnbrist. Mer om varför små barn vaknar på nätterna kan du läsa här. Sömnbrist får människor, inklusive småbarnsföräldrar, att må dåligt såväl fysiskt som psykiskt. En galet trött förälder är sällan en förälder med det lugn, det tålamod och den lekfullhet som dagarna med ett småbarn kräver. Inte heller är det lätt för en förälder med stor sömnbrist att fungera i…

Läs mer Läs mer

Anknytning, trygghet och relation vid adoption och familjehemsplacering

Anknytning, trygghet och relation vid adoption och familjehemsplacering

Varje barn som adopteras bär på sin egen historia och är precis som alla barn en unik individ med sina styrkor och sina specifika behov. När det gäller teman kring anknytning, trygghet och relationen till barnet så är dock ofta dessa viktigare att uppmärksamma och många gånger mer utmanande områden för adoptiv- och familjehemsfamiljer än för föräldrar som fått möjlighet att vara med sitt barn från födseln. Framförallt så är dessa teman viktiga att ha en god förståelse för och…

Läs mer Läs mer

Yoga som en väg till balans och stresshantering

Yoga som en väg till balans och stresshantering

Det finns två viktiga fysiologiska system i kroppen som styr stress och lugn. ”Stress-systemet” förbereder kroppen på utmaningar och ”Lugn-systemet” tar hand om och bygger upp kroppen när vi inte behöver prestera. Stress-systemet heter på fack-språk sympatiska nervsystemet medan lugn-systemet heter parasympatiska nervsystemet. Parasympatiska och sympatiska nervsystemet utgör tillsammans det autonoma nervsystemet vilket styr processer i kroppens muskler och organ som inte är direkt viljestyrda (men som vi samtidigt till viss del kan påverka med exempelvis yoga och andning). Det…

Läs mer Läs mer

Vad är viktigt i ditt liv?

Vad är viktigt i ditt liv?

Värderingar och livsriktning har allt mer kommit in i fokus för psykologisk behandling. En behandlingsmetod som arbetar mycket med detta är Acceptance and Commitment Therapy. Följande text utgår till stor del från denna behandlingsmetod och texten är till viss del en, för ändamålet, anpassning av material från leg. psykolog Fredrik Livheims kurs ”ACT – att hantera stress och främja hälsa”. Denna kurs har jag själv utvärderat effekten av under mitt examensarbete. Mer information om kursen, om Fredrik Livheim och mer…

Läs mer Läs mer

Vad är PTSD/posttraumatiskt stressyndrom och hur behandlar man det?

Vad är PTSD/posttraumatiskt stressyndrom och hur behandlar man det?

Posttraumatiskt stressyndrom (förkortning: PTSD) kan drabba den som varit med om en traumatisk händelse – till exempel en naturkatastrof, ett plötsligt dödsfall, ett överfall, ett rån, den som har blivit sexuellt utnyttjad, våldtagen eller varit med om en trafikolycka. Händelser som kan orsaka PTSD är då en människa upplever en fara för sitt eget liv eller för någon annans liv. Tiden direkt efter ett trauma är det vanligt att man befinner sig i en kris som kan påminna om PTSD. Många…

Läs mer Läs mer

Sov gott med KBT – råd för god sömn

Sov gott med KBT – råd för god sömn

Sömn är ett hjälpsamt sätt för kroppen att få återhämtning. Samtidigt så är det ett mycket vanligt problem att uppleva försämrat mående på grund av dålig sömn. Sömnen påverkas exempelvis ofta negativt av perioder med stress, ångest, smärta eller depression. Att ha små barn eller annat som väcker en på natten kan också störa sömnen. I perioder med dålig sömn är det lätt att komma in i en ond cirkel där själva insomnandet eller uppvaknande upplevs som stressande och då…

Läs mer Läs mer