Browsed by
Kategori: Adoption

Anknytning, trygghet och relation vid adoption och familjehemsplacering

Anknytning, trygghet och relation vid adoption och familjehemsplacering

Varje barn som adopteras bär på sin egen historia och är precis som alla barn en unik individ med sina styrkor och sina specifika behov. När det gäller teman kring anknytning, trygghet och relationen till barnet så är dock ofta dessa viktigare att uppmärksamma och många gånger mer utmanande områden för adoptiv- och familjehemsfamiljer än för föräldrar som fått möjlighet att vara med sitt barn från födseln. Framförallt så är dessa teman viktiga att ha en god förståelse för och…

Läs mer Läs mer

© Psykologiteamet | Integritetspolicy | Cookie Policy