Browsed by
Kategori: Barnlängtan/IVF

Obsessions

Obsessions

Many people suffer from intrusive thoughts. For instance, if someone is walking over a bridge, it isn’t uncommon to think, “what if I just jumped off?”. Intrusive thoughts can be scary because they often make you worry that you’re going to do something that you don’t actually want to do. One type of intrusive thought that can be particularly scary is harming your child. Chances are that hurting your child is the last thing you would ever want to do,…

Läs mer Läs mer

PMS – Menstruationscykelns fysiologiska, hormonella och emotionella förändringsfaser

PMS – Menstruationscykelns fysiologiska, hormonella och emotionella förändringsfaser

Känner du att du i vissa perioder i månaden har svårare att reglera ditt humör? Kan vardagliga situationer eller motgångar ibland vara mer känsloladdade än de brukar, eller upplever du i perioder oroskänslor och nedstämdhet utan någon egentlig anledning?  För kvinnor och tjejer i fertil ålder medför menscykeln fysiologiska förändringar som innebär ständiga förändringar i vad som biologiskt sker i kroppen. Ca 3-6 procent upplever kraftiga besvär som påverkar sinnesstämningen, vilket diagnostiseras som PMDD, premenstrual dysphoric disorder och ca 20-30…

Läs mer Läs mer

© Psykologiteamet | Integritetspolicy | Cookie Policy