Browsed by
Kategori: För psykologer

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hänger ihop – det är dags att låta kunskapen bli en del av psykologers verktyg

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hänger ihop – det är dags att låta kunskapen bli en del av psykologers verktyg

Här följer en sammanfattning av evidensläget för Fysisk aktivitet och Psykisk hälsa – jag har skrivit inlägget för att visa på att det redan idag finns mycket forskning som kan erbjuda viktiga metoder att nå ut till fler med psykologisk behandling och förebyggande insatser. Det är ingen granskad vetenskaplig artikel utan ska läsas för vad det är – ett relativt snabbt skrivet inlägg utifrån en arbetsdags efterforskningar. Kolla gärna upp referenserna där ni kan granska mina påståenden och finna mer…

Läs mer Läs mer

Specialistkurser för psykologer

Specialistkurser för psykologer

Psykologiteamet skapar kurser och utbildningar utifrån principen att föra fram väl beforskad psykologisk kunskap som kan bidra till samhällsnytta. Våren 2020 erbjuder vi två spännande kurser inom forskningsfält där vi anser att det verkligen behövs fler psykologer som är med och sprider samt implementerar kunskaperna. Nudging-kursen riktar sig främst till psykologer inom exempelvis organisation, primärvård, skola och företagshälsovård medan kursen kring Fysisk aktivitet och psykisk hälsa i första hand har ett kliniskt men även hälsofrämjande fokus. Fysisk aktivitet och psykisk…

Läs mer Läs mer