Browsed by
Kategori: Hälsopsykologi

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hänger ihop – det är dags att låta kunskapen bli en del av psykologers verktyg

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hänger ihop – det är dags att låta kunskapen bli en del av psykologers verktyg

Här följer en sammanfattning av evidensläget för Fysisk aktivitet och Psykisk hälsa – jag har skrivit inlägget för att visa på att det redan idag finns mycket forskning som kan erbjuda viktiga metoder att nå ut till fler med psykologisk behandling och förebyggande insatser. Det är ingen granskad vetenskaplig artikel utan ska läsas för vad det är – ett relativt snabbt skrivet inlägg utifrån en arbetsdags efterforskningar. Kolla gärna upp referenserna där ni kan granska mina påståenden och finna mer…

Läs mer Läs mer

Powernap, tupplur och siesta: Är det bra att sova på dagen?

Powernap, tupplur och siesta: Är det bra att sova på dagen?

Det är viktigt för hälsan att få tillräckligt med sömn. Även om olika personer behöver olika mycket sömn och är olika bra på att motverka effekterna av sömnbrist så visar forskning klart och tydligt att god sömn är viktigt för såväl fysisk som psykisk hälsa. Förmågan att koncentrera sig och att lära nytt påverkas i stor utsträckning av hur vi sovit de senaste dygnen. Får man tillräckligt med sömn på natten så fungerar det som ett bra sätt att tillgodose…

Läs mer Läs mer

Vad är viktigt i ditt liv?

Vad är viktigt i ditt liv?

Värderingar och livsriktning har allt mer kommit in i fokus för psykologisk behandling. En behandlingsmetod som arbetar mycket med detta är Acceptance and Commitment Therapy. Följande text utgår till stor del från denna behandlingsmetod och texten är till viss del en, för ändamålet, anpassning av material från leg. psykolog Fredrik Livheims kurs ”ACT – att hantera stress och främja hälsa”. Denna kurs har jag själv utvärderat effekten av under mitt examensarbete. Mer information om kursen, om Fredrik Livheim och mer…

Läs mer Läs mer

Sov gott med KBT – råd för god sömn

Sov gott med KBT – råd för god sömn

Sömn är ett hjälpsamt sätt för kroppen att få återhämtning. Samtidigt så är det ett mycket vanligt problem att uppleva försämrat mående på grund av dålig sömn. Sömnen påverkas exempelvis ofta negativt av perioder med stress, ångest, smärta eller depression. Att ha små barn eller annat som väcker en på natten kan också störa sömnen. I perioder med dålig sömn är det lätt att komma in i en ond cirkel där själva insomnandet eller uppvaknande upplevs som stressande och då…

Läs mer Läs mer

Om stress, utmattning och vad som kan stressa oss

Om stress, utmattning och vad som kan stressa oss

  Om stress & utmattning Människan är gjord för att klara av stunder av intensiv stress. Kortvarig stress har ingen negativ påverkan på vår hälsa även om vi kan uppleva stressreaktionen i vår kropp som tuff och obehaglig. Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning är däremot negativt för både fysisk och psykisk hälsa!! Något som kan vara bra att nämna i sammanhanget är att mycket dramatiska händelser av stress, så kallade traumatiska upplevelser, kan, även om de endast pågått en kort stund…

Läs mer Läs mer

Förslag på aktiviteter som ger återhämtning/vila/energi

Förslag på aktiviteter som ger återhämtning/vila/energi

Kroppen och hjärnan behöver regelbunden återhämtning för att kunna bibehålla den balans vår kroppen ständigt strävar efter och som är en förutsättning för en god psykisk och fysisk hälsa (vill du veta mer om varför så kan du läsa om detta här. Vilka aktiviteter som upplevs återhämtande är individuellt för varje person och kan variera från period till period. Här kommer en längre lista med exempel på aktiviteter som för många individer upplevs som återhämtande. Förhoppningsvis finner du några aktiviteter…

Läs mer Läs mer

Positiv psykologi

Positiv psykologi

Positiv psykologi introducerades på slutet av 1990-talet av de amerikanska psykologerna Martin Seligman och Míhály Csíkszentmihályi som ett komplement till den traditionella akademiska psykologin som främst varit inriktad på att behandla psykiska problem. Den positiva psykologin fokuserar på att öka välmående och lycka hos individer, familjer och organisationer. Fokus ligger på att stärka det friska snarare än att bota det sjuka. Detta nya synsätt inom psykologin har lett till forskning och användandet av kunskaper kring vilka styrkor och egenskaper som…

Läs mer Läs mer