Browsed by
Kategori: KBT

Obsessions

Obsessions

Many people suffer from intrusive thoughts. For instance, if someone is walking over a bridge, it isn’t uncommon to think, “what if I just jumped off?”. Intrusive thoughts can be scary because they often make you worry that you’re going to do something that you don’t actually want to do. One type of intrusive thought that can be particularly scary is harming your child. Chances are that hurting your child is the last thing you would ever want to do,…

Läs mer Läs mer

How can I help my child with selective mutism?

How can I help my child with selective mutism?

In this recent blog post, you can read about selective mutism and how it differs from shyness. Something that parents of kids with selective mutism might wonder is how they can best help. Here are a few tips on what to do if you think (or know) that your child might suffer from selective mutism: Seek help! Contacting a professional will help you identify if it’s selective mutism or something else. The professional will help you come up with a…

Läs mer Läs mer

Hur kan jag hjälpa mitt barn med selektiv mutism? 

Hur kan jag hjälpa mitt barn med selektiv mutism? 

I det här blogginlägget så kan du läsa om selektiv mutism och hur det skiljer sig från blyghet. Något som föräldrar till barn med selektiv mutism kanske undrar är hur man bäst ska hjälpa dem? Här är några tips på vad du kan göra om du misstänker (eller vet) att ditt barn har selektiv mutism: Sök hjälp! Genom att kontakta en psykolog så kan de hjälpa till med att identifiera om det faktiskt är selektiv mutism eller om det är något…

Läs mer Läs mer

Selective mutism – why some children don’t talk at school, with strangers, or in larger groups

Selective mutism – why some children don’t talk at school, with strangers, or in larger groups

There are many reasons that a child might not speak in certain situations. The perhaps most misunderstood reason is selective mutism. Selective mutism means that someone does not talk in certain situations while talking fluently in others. It isn’t to be confused with shyness or even social anxiety. There are many shy children, but less than one out of one hundred children suffer from selective mutism. While shy children also have difficulty talking to certain people, selective mutism means that…

Läs mer Läs mer

Selektiv mutism – varför vissa barn inte pratar i skola, med främlingar eller i större grupper

Selektiv mutism – varför vissa barn inte pratar i skola, med främlingar eller i större grupper

Det kan finnas flera orsaker till att ett barn inte pratar i vissa situationer. En av de mest missförstådda anledningarna är selektiv mutism. Selektiv mutism innebär att man inte kan prata i vissa situationer fastän man kan prata helt flytande i andra situationer. Man ska inte blanda ihop selektiv mutism med blyghet eller social fobi. Många barn är blyga, men mindre än ett av hundra barn har selektiv mutism. Blyga barn har svårt för att prata med många människor, men…

Läs mer Läs mer

Hur kan jag hjälpa mitt barn med ARFID?

Hur kan jag hjälpa mitt barn med ARFID?

I det här blogginlägget så kan du läsa om ARFID och vad det innebär. Om du vill hjälpa ditt barn med ARFID, så är det viktigaste första steget att bara förstå vad det betyder för just ditt barn. Men det finns också många andra åtgärder du kan göra för att stötta ditt barn. Läs nedan för några tips på hur du kan hjälpa ditt barn som har ARFID. De viktigaste om ditt barn har ARFID är att du når ut…

Läs mer Läs mer

How can I help my child that has ARFID?

How can I help my child that has ARFID?

In this blog, you can read about ARFID and what exactly it is. If you want to help your child with ARFID, understanding what it means is the first important step you can take. However, it’s also important to know how you can further support your child. Read below for some suggestions on how to do this. The most important thing to do if your child has ARFID is to seek help from a psychologist. A professional will be able…

Läs mer Läs mer

ARFID – the diagnosis that explains why some children can’t or won’t eat like other children

ARFID – the diagnosis that explains why some children can’t or won’t eat like other children

Many children are picky eaters, and nearly every child goes through periods where they have difficulty with food. There is even an evolutionary instinct to be careful with certain foods as a young child. This means that if your child is a picky eater, there isn’t necessarily a cause for concern. However, if your child’s hesitance to certain foods has a significant negative impact on them, it might be time to seek professional help. As of 2013, there is a…

Läs mer Läs mer

ARFID – diagnosen som kan förklara varför vissa barn inte vill eller kan äta som andra

ARFID – diagnosen som kan förklara varför vissa barn inte vill eller kan äta som andra

Många barn är petiga med mat, och nästan varje barn har perioder när de har svårigheter med mat. Det finns även en evolutionsinstinkt för yngre barn att vara försiktiga med vissa maträtter. Det innebär att du inte behöver oroa sig bara för att ditt barn är lite petig med maten i perioder. Men om barnets petighet har en negativ påverkan på barnet, till exempel att det leder till näringsbrist eller barnet går ner i vikt, är det är dags att…

Läs mer Läs mer

Vad kan man göra för att hantera oro och ångest inför och under PMS?

Vad kan man göra för att hantera oro och ångest inför och under PMS?

Nackdelen med PMS är att motivationen kanske inte är på topp, men här är några exempel metoder som hjälper både i förebyggande syfte och under perioden:  Detta går att få genom att använda en kalender eller p-tracker app där man fyller i mensdagar och fysiska + psykiska symtom och känslor under cykelns gång. När man gjort det några månader så kan man använda appen till att få en översikt kring återkommande känslomönster genom att besvara frågor som kring när man…

Läs mer Läs mer

© Psykologiteamet | Integritetspolicy | Cookie Policy