Browsed by
Kategori: Psykisk ohälsa

Hjälp! Vart kan jag få hjälp för mina psykiska problem?

Hjälp! Vart kan jag få hjälp för mina psykiska problem?

Många, såväl vuxna som barn och ungdomar, söker efter hjälp för sitt psykiska mående och upplever det som svårt att finna rätt hjälp. Därför har vi valt att skriva det här blogg-inlägget med förhoppningen om att det ska kunna vara till hjälp på vägen. Om du har fler tips på vägar till hjälp får du gärna mejla så kan vi lägga upp ytterligare tips här. Vi startar med att beskriva den offentliga vården – den vård som betalas av skattemedel…

Läs mer Läs mer

Vad är PTSD/posttraumatiskt stressyndrom och hur behandlar man det?

Vad är PTSD/posttraumatiskt stressyndrom och hur behandlar man det?

Posttraumatiskt stressyndrom (förkortning: PTSD) kan drabba den som varit med om en traumatisk händelse – till exempel en naturkatastrof, ett plötsligt dödsfall, ett överfall, ett rån, den som har blivit sexuellt utnyttjad, våldtagen eller varit med om en trafikolycka. Händelser som kan orsaka PTSD är då en människa upplever en fara för sitt eget liv eller för någon annans liv. Tiden direkt efter ett trauma är det vanligt att man befinner sig i en kris som kan påminna om PTSD. Många…

Läs mer Läs mer

Sov gott med KBT – råd för god sömn

Sov gott med KBT – råd för god sömn

Sömn är ett hjälpsamt sätt för kroppen att få återhämtning. Samtidigt så är det ett mycket vanligt problem att uppleva försämrat mående på grund av dålig sömn. Sömnen påverkas exempelvis ofta negativt av perioder med stress, ångest, smärta eller depression. Att ha små barn eller annat som väcker en på natten kan också störa sömnen. I perioder med dålig sömn är det lätt att komma in i en ond cirkel där själva insomnandet eller uppvaknande upplevs som stressande och då…

Läs mer Läs mer

Om stress, utmattning och vad som kan stressa oss

Om stress, utmattning och vad som kan stressa oss

  Om stress & utmattning Människan är gjord för att klara av stunder av intensiv stress. Kortvarig stress har ingen negativ påverkan på vår hälsa även om vi kan uppleva stressreaktionen i vår kropp som tuff och obehaglig. Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning är däremot negativt för både fysisk och psykisk hälsa!! Något som kan vara bra att nämna i sammanhanget är att mycket dramatiska händelser av stress, så kallade traumatiska upplevelser, kan, även om de endast pågått en kort stund…

Läs mer Läs mer