Browsed by
Kategori: Psykologisk behandling

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hänger ihop – det är dags att låta kunskapen bli en del av psykologers verktyg

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hänger ihop – det är dags att låta kunskapen bli en del av psykologers verktyg

Här följer en sammanfattning av evidensläget för Fysisk aktivitet och Psykisk hälsa – jag har skrivit inlägget för att visa på att det redan idag finns mycket forskning som kan erbjuda viktiga metoder att nå ut till fler med psykologisk behandling och förebyggande insatser. Det är ingen granskad vetenskaplig artikel utan ska läsas för vad det är – ett relativt snabbt skrivet inlägg utifrån en arbetsdags efterforskningar. Kolla gärna upp referenserna där ni kan granska mina påståenden och finna mer…

Läs mer Läs mer

Hjälp! Vart kan jag få hjälp för mina psykiska problem?

Hjälp! Vart kan jag få hjälp för mina psykiska problem?

Många, såväl vuxna som barn och ungdomar, söker efter hjälp för sitt psykiska mående och upplever det som svårt att finna rätt hjälp. Därför har vi valt att skriva det här blogg-inlägget med förhoppningen om att det ska kunna vara till hjälp på vägen. Om du har fler tips på vägar till hjälp får du gärna mejla så kan vi lägga upp ytterligare tips här. Vi startar med att beskriva den offentliga vården – den vård som betalas av skattemedel…

Läs mer Läs mer

Vad är viktigt i ditt liv?

Vad är viktigt i ditt liv?

Värderingar och livsriktning har allt mer kommit in i fokus för psykologisk behandling. En behandlingsmetod som arbetar mycket med detta är Acceptance and Commitment Therapy. Följande text utgår till stor del från denna behandlingsmetod och texten är till viss del en, för ändamålet, anpassning av material från leg. psykolog Fredrik Livheims kurs ”ACT – att hantera stress och främja hälsa”. Denna kurs har jag själv utvärderat effekten av under mitt examensarbete. Mer information om kursen, om Fredrik Livheim och mer…

Läs mer Läs mer

Vad är PTSD/posttraumatiskt stressyndrom och hur behandlar man det?

Vad är PTSD/posttraumatiskt stressyndrom och hur behandlar man det?

Posttraumatiskt stressyndrom (förkortning: PTSD) kan drabba den som varit med om en traumatisk händelse – till exempel en naturkatastrof, ett plötsligt dödsfall, ett överfall, ett rån, den som har blivit sexuellt utnyttjad, våldtagen eller varit med om en trafikolycka. Händelser som kan orsaka PTSD är då en människa upplever en fara för sitt eget liv eller för någon annans liv. Tiden direkt efter ett trauma är det vanligt att man befinner sig i en kris som kan påminna om PTSD. Många…

Läs mer Läs mer

Sov gott med KBT – råd för god sömn

Sov gott med KBT – råd för god sömn

Sömn är ett hjälpsamt sätt för kroppen att få återhämtning. Samtidigt så är det ett mycket vanligt problem att uppleva försämrat mående på grund av dålig sömn. Sömnen påverkas exempelvis ofta negativt av perioder med stress, ångest, smärta eller depression. Att ha små barn eller annat som väcker en på natten kan också störa sömnen. I perioder med dålig sömn är det lätt att komma in i en ond cirkel där själva insomnandet eller uppvaknande upplevs som stressande och då…

Läs mer Läs mer

Fem övningar i medveten närvaro

Fem övningar i medveten närvaro

Nedan följer fem exempel på övningar i medveten närvaro som du kan prova att göra. Innan du börjar med övningarna kan det vara bra att du har läst om eller på annat vis lärt dig om vad medveten närvaro är och varför man tänker att det kan vara hjälpsamt att träna. Förhoppningsvis känner du att någon av sätten att träna medveten närvaro på passar dig bra och kan bli något du tar med dig in i vardagen.   Se –…

Läs mer Läs mer

Positiv psykologi

Positiv psykologi

Positiv psykologi introducerades på slutet av 1990-talet av de amerikanska psykologerna Martin Seligman och Míhály Csíkszentmihályi som ett komplement till den traditionella akademiska psykologin som främst varit inriktad på att behandla psykiska problem. Den positiva psykologin fokuserar på att öka välmående och lycka hos individer, familjer och organisationer. Fokus ligger på att stärka det friska snarare än att bota det sjuka. Detta nya synsätt inom psykologin har lett till forskning och användandet av kunskaper kring vilka styrkor och egenskaper som…

Läs mer Läs mer