Browsed by
Kategori: Stress

Obsessions

Obsessions

Many people suffer from intrusive thoughts. For instance, if someone is walking over a bridge, it isn’t uncommon to think, “what if I just jumped off?”. Intrusive thoughts can be scary because they often make you worry that you’re going to do something that you don’t actually want to do. One type of intrusive thought that can be particularly scary is harming your child. Chances are that hurting your child is the last thing you would ever want to do,…

Läs mer Läs mer

Tvångstankar

Tvångstankar

Många människor har tvångstankar. Till exempel kanske man går på en bro och tänker ”tänk om jag bara hoppade ut från bron.” Tvångstankar är otäcka för de gör att man oroar sig för att man skulle göra något som man egentligen inte vill göra. En sorts tvångstanke är att man ska skada sitt barn. Du skulle ju självklart aldrig vilja skada ditt barn, vilket gör dessa tankar obehagliga. Men faktum är att om de här tankarna är tvångstankar så finns…

Läs mer Läs mer

PMS – Menstruationscykelns fysiologiska, hormonella och emotionella förändringsfaser

PMS – Menstruationscykelns fysiologiska, hormonella och emotionella förändringsfaser

Känner du att du i vissa perioder i månaden har svårare att reglera ditt humör? Kan vardagliga situationer eller motgångar ibland vara mer känsloladdade än de brukar, eller upplever du i perioder oroskänslor och nedstämdhet utan någon egentlig anledning?  För kvinnor och tjejer i fertil ålder medför menscykeln fysiologiska förändringar som innebär ständiga förändringar i vad som biologiskt sker i kroppen. Ca 3-6 procent upplever kraftiga besvär som påverkar sinnesstämningen, vilket diagnostiseras som PMDD, premenstrual dysphoric disorder och ca 20-30…

Läs mer Läs mer

Vad kan man göra för att hantera oro och ångest inför och under PMS?

Vad kan man göra för att hantera oro och ångest inför och under PMS?

Nackdelen med PMS är att motivationen kanske inte är på topp, men här är några exempel metoder som hjälper både i förebyggande syfte och under perioden:  Detta går att få genom att använda en kalender eller p-tracker app där man fyller i mensdagar och fysiska + psykiska symtom och känslor under cykelns gång. När man gjort det några månader så kan man använda appen till att få en översikt kring återkommande känslomönster genom att besvara frågor som kring när man…

Läs mer Läs mer

Att tala inför folk

Att tala inför folk

Du, likt de flesta av andra, har förmodligen hamnat i situationer där du behövt prata inför folk – och känt en nervositet inför det. Oavsett hur förberedd, eller icke-förberedd, talaren är brukar en nervositet krypa sig på när det närmar sig talet. Vilka metoder finns för att kontrollera nervositeten och uppleva en trygghet inför att tala inför människor? Lugna inte ned dig! Vad som kan kännas som den mest naturliga handlingen är inte alltid det. Tipset är istället att försöka…

Läs mer Läs mer

Social ångest – symtom och behandling

Social ångest – symtom och behandling

Social ångest, tidigare kallad social fobi, innebär en rädsla inför att hamna i situationer där en personen känner sig granskad av omgivningen. Rädslan kan leda till att individen undviker sociala sammanhang för att undkomma obehagskänslan. Likt andra fobier och rädslor blir ångesten starkare desto mer de sociala situationerna undviks. Vilka symtom är då vanligt förekommande och vilka råd brukar vi ge när den sociala ångesten leder till missade umgängen? Reaktionen ser olika ut från person till person men några vanligt…

Läs mer Läs mer

6 råd vid sömnbrist

6 råd vid sömnbrist

Vi alla har varit med om nätter eller korta perioder där vi sover dåligt och oftast är det ingenting du behöver oroa dig över. Kroppen har en förmåga att anpassa sig efter sömnbehovet som krävs. Däremot kan långvarig sömnbrist påverka din förmåga att må bra i din vardag och en aktiv åtgärd vara nödvändig. I detta inlägg får du information om tecken att vara uppmärksam på och när det är dags att söka hjälp. Tecken på sömnbrist Två viktiga mått…

Läs mer Läs mer

Powernap, tupplur och siesta: Är det bra att sova på dagen?

Powernap, tupplur och siesta: Är det bra att sova på dagen?

Det är viktigt för hälsan att få tillräckligt med sömn. Även om olika personer behöver olika mycket sömn och är olika bra på att motverka effekterna av sömnbrist så visar forskning klart och tydligt att god sömn är viktigt för såväl fysisk som psykisk hälsa. Förmågan att koncentrera sig och att lära nytt påverkas i stor utsträckning av hur vi sovit de senaste dygnen. Får man tillräckligt med sömn på natten så fungerar det som ett bra sätt att tillgodose…

Läs mer Läs mer

Yoga som en väg till balans och stresshantering

Yoga som en väg till balans och stresshantering

Det finns två viktiga fysiologiska system i kroppen som styr stress och lugn. ”Stress-systemet” förbereder kroppen på utmaningar och ”Lugn-systemet” tar hand om och bygger upp kroppen när vi inte behöver prestera. Stress-systemet heter på fack-språk sympatiska nervsystemet medan lugn-systemet heter parasympatiska nervsystemet. Parasympatiska och sympatiska nervsystemet utgör tillsammans det autonoma nervsystemet vilket styr processer i kroppens muskler och organ som inte är direkt viljestyrda (men som vi samtidigt till viss del kan påverka med exempelvis yoga och andning). Det…

Läs mer Läs mer

Vad är viktigt i ditt liv?

Vad är viktigt i ditt liv?

Värderingar och livsriktning har allt mer kommit in i fokus för psykologisk behandling. En behandlingsmetod som arbetar mycket med detta är Acceptance and Commitment Therapy. Följande text utgår till stor del från denna behandlingsmetod och texten är till viss del en, för ändamålet, anpassning av material från leg. psykolog Fredrik Livheims kurs ”ACT – att hantera stress och främja hälsa”. Denna kurs har jag själv utvärderat effekten av under mitt examensarbete. Mer information om kursen, om Fredrik Livheim och mer…

Läs mer Läs mer

© Psykologiteamet | Integritetspolicy | Cookie Policy