Om Psykologiteamets Blogg

Om Psykologiteamets Blogg

Där människor finns där finns psykologi. 

Den psykologiska forskningen har närmat sig och undersökt en stor mängd av de situationer där människor befinner sig och skilda ämnen inom psykologin har växt fram. Bit för bit har forskning bildat en bred kunskapsbas som vi kan hämta hjälpsam information ifrån kring så olika ämnen som vilken behandling som hjälper vid olika psykiska problem, vad en normal utveckling hos ett barn är, vilka miljöer de flesta människor mår bra av att vara i och hur samhällen, stadsdelar, förskolor eller arbetsplatser kan byggas upp för att främja exempelvis samarbete, ansvarstagande och psykisk hälsa. Samtidigt är psykologin ett relativt ungt forskningsområde och ständigt nya kunskaper, som utökar och ibland förändrar den tidigare bilden vi haft, dyker regelbundet upp.

Vår motivation till att starta denna blogg kom från en önskan att föra ut dagsaktuella psykologiska kunskaper till fler människor. På bloggen skriver vi som arbetar på Psykologiteamet om ämnen vi själva reflekterat kring, arbetat med eller blivit nyfikna på där vi tycker att psykologisk kunskap kan ge ett viktigt bidrag.

Ibland blir vi inspirerade över livets och hjärnans möjligheter, ibland fascineras vi av människans natur och förmågor, ibland blir vi upprörda över att lidande får pågå i onödan på grund av bristande kunskaper.

När vi skriver utgår vi ifrån den forskning och de kunskaper som finns inom området men försöker samtidigt skriva om dessa på ett sätt så att de blir tillgängliga för många. När vi går över till våra mer personliga reflektioner och spekulationer försöker vi vara tydliga med det så att detta inte blandas ihop med de kunskaper som kommer ifrån vetenskaplig forskning.

Vi vill gärna ha din respons på det vi skriver så du är varmt välkommen att skicka oss ett mejl om du har några reflektioner eller synpunkter. Vi tar också gärna emot tips på vad ni som läsare skulle önska att vi skriver mer om eller om ni tycker att vi har utelämnat någon viktig information inom ett visst ämne.

© Psykologiteamet | Integritetspolicy | Cookie Policy