Dataspelsberoende – konflikter kring användande av skärmar

Dataspelande är en aktivitet som har växt explosionsartat i dagens samhälle. Allt fler människor lägger alltmer tid på att spela. Detta behöver inte alls vara negativt. Dataspel har blivit populärt till stor del för att det uppfyller mycket av det människor vill få ut av en aktivitet. Det kan vara utmanande, kreativt, effektivt, socialt och tillfredsställande.

Det kan också gå överstyr och ha en negativ påverkan på vår livskvalitet och/eller hälsa. Som vid alla beroenden uttrycker det sig t.ex. i att personen reagerar med ilska eller ångest när den inte har möjlighet att spela. Problemen kan också karaktäriseras av att spelandet påverkar det övriga livet med störd sömn, svårigheter med att sköta vardagen såsom skola, aktiviteter, nära relationer och den fysiska hälsan. Balansen mellan det kortsiktigt tillfredsställande och det långsiktigt viktiga försvinner och livet blir i obalans.

På samma sätt kan andra aktiviteter vid skärmar ta upp allt för mycket tid i mångas liv och vi ser forskningsresultat som visar att desto mer tid som tillbringas med sociala medier, desto sämre psykisk hälsa har vi. En störd sömn är också en vanlig effekt av att aktiviteter på mobiltelefon och andra skärmar ständigt lockar, kan göra att vi inte lägger oss i tid på kvällen och kan påverka sömnen negativt både genom störda rutiner kvälls- och nattetid samt indirekt genom att allt för mycket skärmtid ger mindre av ex. fysisk aktivitet och återhämtning.

Inom KBT arbetar vi med att motivera och metodiskt uppmuntra de beteenden och förändringar som varje enskild individ vill uppnå både på kort och lång sikt för att skapa den balans i livet som individen själv mår bra av. I arbete med barn och ungdomars användande av skärmar så är det viktigt att stötta både föräldrar och barn till ett fungerande samtal kring hur man använder skärmar och att finna till bra rutiner och gränssättning.

Tags: No tags

Comments are closed.