Sad lonely girl isolated stay at home in protective sterile medical mask on face looking at window, bored woman because of Chinese pandemic coronavirus virus covid-19. Quarantine, prevent infection

Den psykiska hälsopåverkan av COVID-19-pandemin

Här beskriver vi lite kort resultaten från och länkar till en intressant aktuell studie gällande den upplevda hälsopåverkan och hanteringen och förändringar i depressiva symtom, ångest, oro och ensamhet före och under COVID-19-pandemin. 

Resultaten antyder att de utan psykiska problem före pandemin generellt mår sämre under den men att de med problem före pandemin om något mår bättre. De eventuella orsakerna bakom resultaten beskriver författarna kan förklaras av något av eller troligen en kombination av följande faktorer;

  • Att individer med allvarliga psykiska sjukdomar kan finna ett större lugn när deras värld och vanor blir mer synkroniserade med resten av samhället och tillståndet i karantän. 
  • Att stanna hemma i en trygg säker miljö kan göra att kraven att bygga en vardag med rutiner och struktur känns lättare. 
  • En sista orsak gällande minskningen av depressiva symptom och oro kan bero på den naturalistiska utvecklingen av återhämtning, där en regression till medelvärdets utgångspunkt hos personer med psykiska problem också är en förklaring man inte kan utesluta. 

För att läsa artikeln tryck på länken: The mental health impact of the COVID-19 pandemic on people with and without depressive, anxiety, or obsessive-compulsive disorders: a longitudinal study of three Dutch case-control cohorts

Tags: No tags

Comments are closed.