Existentiell psykoterapi

Existentiell psykoterapi har sin grund i existentialistisk filosofi. Har finns utrymme att fundera över livets stora frågor; Har livet någon mening? Är vi fria? Har vi valmöjligheter och i så fall vilka? Varför har mitt liv blivit så här? Hur kan vi förhålla oss till livets smärta och orättvisa villkor? Hur kan vi hantera döden; rädslan att dö, viljan att dö, sorgen? 

Man arbetar med att utforska och möta de svårigheter varje människa under livet ställs inför. Eftersom varje människas subjektiva upplevelse av dennes liv är unik ligger fokus på hur varje individ kan hitta sin egen mening och sitt sätt att förhålla sig till sin vardag och de utmaningar livet innebär.

Shopping Basket