Föräldrarådgivning

Är du i behov av föräldrarådgivning? Behöver du extra stöttning i föräldraskapet? Att bli och vara förälder är för många något av det viktigaste man är med om i livet. Men det innebär också svårigheter och utmaningar på flera olika plan. Om du känner att dessa svårigheter ibland är övermäktiga, att du inte finner styrka eller strategier för att hantera utmaningarna så är det bra att söka stöd.

Föräldrastödet kan vara konkret och ge dig nya verktyg att hantera t.ex. trots och konfliktfyllda situationer med barnet. Du kan få råd kring hur du kan stötta en tonåring som inte mår bra. Kanske vill du helt enkelt hitta till en bättre relation till ditt barn. Föräldrastöd kan också handla om hur du kan hantera dina egna känslor som dyker upp i föräldraskapet och i relation till barnet. Eller hur du vill utveckla och ”hitta hem” i din roll som förälder.

Shopping Basket