Hjälp med ätstörningar

Det moderna samhället med dess stora tillgång på mat, något som tidigare i vår historia ofta varit i brist, har förändrat hur vi lever. Där vi tidigare ägnade stora delar av vår tid åt att skaffa, arbeta med och laga mat så finns nu mat tillgängligt för oss på ett sätt som det aldrig funnits tidigare. Detta har kommit att skapa problem för många människor. Vissa äter för mycket och ohälsosamt medan andra känner stor oro och ångest över att äta för mycket och ägnar sig åt ohälsosam bantning eller kompenserar med att exempelvis kräkas. Socialt tryck gällande absurda kroppsideal och prestationer gör det ännu svårare att finna ett balanserat förhållande till sin egen kropp, mat och fysisk aktivitet.

Anorexia nervosa, eller anorexi, är en ätstörning som kännetecknas av en överdriven rädsla att gå upp i vikt. Även i fall där man är underviktig kan man uppfatta sig själv som tjock och får ångest av att äta eller bara av tankarna på att äta. Man svälter sig själv för att gå ner i vikt genom att kontrollera matinnehållet eller genom exempelvis hård träning för att bränna de kalorier man faktiskt äter.

Bulimia nervosa eller Bulimi är en ätstörning som liknar Anorexi. I båda fallen finns en oro och ångest kring att vara överviktig. Den som har Bulimi pendlar mellan att längre eller kortare perioder äta mycket för att sedan kompensera exempelvis genom att kräkas och/eller ta laxerande medel.
Det finns också andra tillstånd där personer har ett komplicerat förhållande till mat. Många upplever svårigheter med att man ofta eller i perioder äter för mycket och/eller har en ohälsosam kost vilket kan leda till exempelvis sämre hälsa, låg självkänsla och övervikt.

Gemensamt för de olika varianterna av ätstörningar är att problemen i första hand är psykologiska och därmed bäst behandlas psykologiskt. KBT-behandling är den terapiform som idag har bäst forskningsstöd för att kunna behandla ätstörningar och problematiskt förhållande till mat. Ibland behöver terapin kombineras med medicinsk behandling.

Shopping Basket