Loading…

Företag/organisation

Psykologiteamet arbetar mot att väl beforskad psykologisk kunskap ska nå ut till fler och användas på ett klokt sätt. Vi strävar efter att finna den psykologiska kompetens ni söker efter om det så gäller en föreläsning, ett tidsbegränsat uppdrag eller om ni önskar expertis inom vårt område en längre period. Vi har ett brett nätverk spritt över Sverige av experter inom psykologins skilda områden - exempelvis inom hälsofrämjande arbete, psykosocial arbetsmiljö, hälsopsykologi, hållbarhetsfrågor, miljöpsykologi/arkitekturpsykologi, beteendedesign/nudging, beteendeekonomi, organisationsutveckling, ledarskap, kommunikation, organisationsutveckling, facilitering, verksamhetsutveckling, psykologisk behandling, folkhälsa.

Att vara ledare och chef är en komplex uppgift. Psykologiteamet erbjuder stöd i rollen som chef och uppdraget som ledare. Exempel på fokusområden vid dessa uppdrag kan vara effektiv kommunikation, att bättre förstå sig själv, att förstå vilka styrkor och svårigheter vi har i mötet med andra och i vår ledarskapsstil samt verktyg för detta, analys av arbetssituation och krav, finna meningsfulla målformuleringar/värderad riktning/vision utifrån verksamheten.

Psykologiteamet strävar efter att föra ut meningsfull psykologisk kunskap. Vi söker efter väl beforskad kunskap som med små resurser men klokt använd kan göra stor skillnad - för arbetsplatser, individer och samhälle. Våra föreläsningar, kurser och utbildningar är ett viktigt sätt att nå ut med denna kunskap till fler. Exempel på områden vi föreläser kring är stress och stresshantering, att främja arbetsglädje, arbetsförmåga, välfungerande team och kreativitet, att förebygga psykisk ohälsa/främja god mental hälsa, fysisk aktivitet för att främja och behandla psykisk ohälsa, mindfulness, långsiktigt effektivt ledarskap samt arkitekturpsykologi/miljöpsykologi.

Ordet facilitering kan översättas till "att underlätta". I uppdrag av facilitering kan vi finnas med för att leda och stödja utifrån insikter i hur människans psykologi, kommunikation, grupp-processer samt lärande och beteendeförändringar sker. 

Vi förmedlar verktyg i syfte att förbättra förmågan till stresshantering på arbetsplatser. Insatser kan handla om föreläsningar eller kurser riktade till medarbetare där kunskap om vägar till återhämtning och stresshantering förmedlas - exempelvis KBT, mindfulness, fysisk aktivitet för att förebygga ohälsa. Vi kan tillsammans med ledningen på en arbetsplats ge vägledning i förändringar gällande den fysiska arbetsmiljön (nudging, grönt på arbetsplatsen), rutiner kring arbetstid och utformning av arbetsuppgifter så som t.ex. pauser och återhämtande aktiviteter samt rekommendationer kring beröm, feedback och återkoppling.

Vi strävar efter att främja människors hälsa och positiva utveckling. Vi erbjuder insatser riktade mot individ eller arbetsmiljö som strävar att främja kreativitet, samarbete på arbetsplatsen och/eller förmåga att hantera stress. Vi har en bred verktygslåda för att nå dessa mål och kan exempelvis använda oss av nudging, natur/grönt i arbetsmiljön, teamutveckling, KBT, ACT, yoga för stresshantering eller mindfulness.

Vi föreläser och utbildar inom hur vi kan skapa miljöer för trygghet och läkning, hur effektiv kommunikation kan skapas samt hur vi kan bemöta patienters stress och rädsla. Med kunskap om och verktyg från psykologin så kan vi inom den medicinska vården och tandvården bli ännu bättre på att främja hälsa hos såväl medarbetare som patienter.

Våra konsulter inom arkitekturpsykologi/miljöpsykologibidrar med viktig psykologisk kunskap under planering och genomförande av såväl mindre som större projekt inom arkitektur/byggnation, samhällsplanering och inredning.

Vi erbjuder en unik tjänst där ditt företag regelbundet får besök av en och samma psykolog som finns på plats på er arbetsplats en fast dag och tid. Detta är en tjänst för arbetsgivare som värnar om sina anställda och vill arbeta förebyggande gällande sjukskrivning och ohälsa. Ert företags psykolog i huset kan även bidra i verksamhetsutveckling. Tjänsten skräddarsys utifrån era behov.

© 2019 Psykologiteamet - info@psykologiteamet.se - 073-619 83 66 - Norra Liden 9, 411 18 Göteborg