Loading…

Företag/organisation

Vi strävar efter att främja människors hälsa och positiva utveckling. Vi erbjuder insatser riktade mot individ eller arbetsmiljö som strävar att främja kreativitet, samarbete på arbetsplatsen och/eller förmåga att hantera stress. Vi har en bred verktygslåda för att nå dessa mål och kan exempelvis använda oss av nudging, natur/grönt i arbetsmiljön, teamutveckling, KBT, ACT, yoga för stresshantering eller mindfulness.

Vi föreläser och utbildar bland annat inom hur vi kan skapa miljöer för trygghet och läkning, hur effektiv kommunikation kan skapas samt hur vi kan bemöta patienters stress och rädsla. Med kunskap om och verktyg från psykologin så kan vi inom den medicinska vården och tandvården bli ännu bättre på att främja hälsa hos såväl medarbetare som patienter.

Psykologiteamets vision är att sprida viktig psykologisk kunskap till fler. I och med detta arbetar vi kontinuerligt med att sätta samman och ständigt förbättra våra föreläsningar, kurser och utbildningar. Våra föreläsare och utbildare har förutom gedigen kunskap inom psykologin alltid ett stort specialintresse inom de områden de väljer att föreläsa om.

Vi anlitas ofta för att förmedla verktyg i syfte att förbättra förmågan till stresshantering på arbetsplatser. Insatser kan handla om föreläsningar eller kurser riktade till medarbetare där kunskap om vägar till återhämtning och stresshantering förmedlas, allra helst med tillräckligt tidsutrymme för att medarbetarna ska få möjlighet att prova att använda hjälpsamma verktyg i praktiken.

Vi erbjuder en unik tjänst där ditt företag regelbundet får besök av en och samma psykolog som finns på plats på er arbetsplats en fast dag och tid. Detta är en tjänst för arbetsgivare som värnar om sina anställda och vill arbeta förebyggande gällande sjukskrivning och ohälsa. Tjänsten skräddarsys utifrån era behov.

Att vara ledare och chef är en komplex uppgift. Psykologiteamet erbjuder stöd i rollen som chef och uppdraget som ledare. Exempel på fokusområden vid dessa uppdrag kan vara att bättre förstå sig själv, att förstå vilka styrkor och svårigheter vi har i mötet med andra och i vår ledarskapsstil, analys av arbetssituation och krav, att skapa målformuleringar/värderad riktning utifrån situation, att finna passande verktyg från exempelvis KBT eller kommunikationsteknik samt att träna sig i att använda dessa för att kunna nå uppsatta mål.

© 2019 Psykologiteamet - info@psykologiteamet.se - 073-619 83 66 - Norra Liden 9, 411 18 Göteborg