Loading…

Privatperson

Vi erbjuder psykologisk utredning och behandling i centrala Göteborg, i Lerum kommun och via Internet. Vi arbetar i första hand utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) men använder även, beroende av problembilden, andra metoder som i forskning visat sig vara verksamma. 

Våra priser för psykologisk behandling och andra insatser riktade till privatpersoner finner du här.

Vi erbjuder psykologiskt stöd under utmanande skeden i livet så som exempelvis då en parrelation utmanas, under en fertilitetsbehandling eller adoptionsprocess, inför och under åren som småbarnsförälder, när barnen börjar bli flyttklara eller då frågor dyker upp om barn och ungdomars psykiska hälsa. Vi har psykologer med speciell kompetens kring parterapi, graviditet och barnafödande, kvinnohälsa, regnbågsfamiljer och barns utveckling.

Psykologisk kunskap kan användas för att främja hälsa och livskvalitet samt förbättra prestation inom exempelvis arbete eller idrott. Här använder vi exempelvis verktyg från KBT & ACT för stresshantering, yoga för psykologisk behandling, visualisering, arbete med värderingar/livsriktning, djupavslappning, mindfulness och meditation.

Hur vill jag vara som förälder och vad längtar jag efter i föräldraskapet?

Våren 2020 välkomnar vi till två unika inspirationsdagar för föräldrar - fyra psykologer med kunskap från arbete med barn och ungdomar, föräldrarådgivning, samt paterapi och familjeterapi bjuder på sina kunskaper kring hur vi kan främja hälsa och må så bra som möjligt tillsammans.

För ett enklare och roligare familjeliv!

Välkommen med din anmälan till inspirationsdagarna HÄR

 

När? 
Lördag 11:e januari för föräldrar med större barn och ungdomar. Tid: 10.00–16.00.
Lördag 14:e mars för blivande föräldrar och föräldrar med små barn. Tid: 10.00–16.00.

Var?
Norra liden i centrala Göteborg.

Pris: 1050 kr för 1 person. 1995 kr för två personer. Priset inkluderar moms, för- och eftermiddagsfika samt kursmaterial.

 

Är det svårare att vara förälder idag? 

Hur skapar vi ett familjeliv med vanor som främjar hälsa och får oss alla att må bra?

Hur kan jag förbereda mitt barn för framtidens utmaningar - som skärmar och sociala medier?

Hur kan jag hantera konflikter som uppstår och hitta lösningar tillsammans med mitt barn?

Hur hanterar jag stress, krav, konflikter - och hur hjälper jag mitt barn att göra detsamma?

Hur kan jag behålla en nära och kärleksfull relation till min partner genom åren som föräldrar? 

 

Under dagen får du möjlighet att reflektera, samtala om och inspireras med andra föräldrar kring aktuella teman kring hur det är att vara förälder i vår tid och vad som vi vet i forskning har betydelse för att både föräldrar och barn ska kunna utvecklas och må bra tillsammans. 

Här finner du mer information om föreläsarna under dagen:
Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal driver tillsammans Wennerdal & Zelleroth Psykologi; https://www.wzpsykologi.se/. De har tillsammans skrivit boken Må bra som förälder: Psykologernas strategier för småbarnsåren som ni kan läsa mer om här: https://www.wennerdalzellerothpsykologi.se/ma-bra-som-foralder/

Agnes Granberg och Sebatian Senning är grundare till Psykologiteamet som drivs av sitt engagemang för att göra psykologisk forskning tillgänglig för fler. Att arbeta med barn, föräldrar och familjer - både i psykologisk behandling och i förebyggande arbete - har varit en viktig och omtyckt del i deras arbete sedan företaget grundades. Genom de andra flikarna på denna hemsida finner ni mer information om de tjänster de erbjuder för föräldrar och de som är på väg in i föräldraskapet. 

 

Förlossningsförberedelse/profylax utifrån dagsaktuell kunskap om vad som hjälper den födande till en positiv förlossningsupplevelse och vad som ger de bästa förutsättningarna för god hälsa hos mamma, partner och barn. Du/ni är välkomna att boka en individuell tid för stöd, vägledning och träning i verktyg som du kan ha nytta av inför och under förlossningen. Vi erbjuder också bearbetning/psykologisk behandling efter en negativ förlossningsupplevelse och psykologisk behandling av förlossningsrädsla.

Du kan också välja att gå en profylax-kurs i grupp ledd av vår kunniga, engagerade och psykolog Agnes Granberg som under många år arbetat med att stödja och främja hälsa hos blivande och nyblivna föräldrar. 

Våren 2020 kan du välja mellan följande profylaxkurser i grupp:
Fredagsprofylax 15.30 - 17.15
en eller flera av följande fredagar: 24:e januari, 14:e februari, 28:e februari, 6:e mars, 20:e mars, 3:e april, 17:e april, 8:e maj, 22:a maj, 5:e juni & 26:e juni.

Profylaxkursen Föda utan rädsla en av helgdagarna:
Lördag kl. 09.00 - 13.00: 29:e februari, 2:a maj
Söndag kl. 13.00 - 17.00: 2:a februari, 5:e april, 31:a maj

Vi arbetar med den kliniskt testade behandlingsmodellen IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy). Genom att strukturerat behandla områden som intimitet/sexualitet, tillit, arbetsfördelning och/eller svartsjuka strävar man att nå ökad förståelse för olikheter, förbättra kommunikation och skapa gemensamma mål.

Vi strävar efter att nå ut med viktig psykologisk kunskap till fler. Vi anordnar kontinuerligt föreläsningar, kurser och workshops öppna för allmänheten.

Under hösten 2019 ges profylaxkursen Föda utan rädsla och för den som gått kursen finns ett tillfälle med repetition att boka in.

© 2019 Psykologiteamet - info@psykologiteamet.se - 073-619 83 66 - Norra Liden 9, 411 18 Göteborg