kristina-tripkovic-nwWUBsW6ud4-unsplash

Kampen mot ensamhet och isolering när social distansering styr vardagen

I dessa tider av pandemi då vardagen präglas av social distansering, vilket för en del också innebär isolering, är det lätt att känna sig ensam. Social isolering är en term som objektivt syftar på hur ofta och vad för typ av sociala interaktioner en person har medan ensamhet är en subjektiv och negativ känsla. Ensamhet har att göra med när de faktiska sociala interaktionerna inte når eller lever upp till de interaktioner en person egentligen vill ha. Detta innebär att upplevelsen av ensamhet varierar i grad från person till person. 

Skadligt för hälsan? 

Trots att social isolering och ensamhet är olika fenomen visar studier att båda kan vara skadliga för hälsan. Skadligheten med att känna sig ensam tros ha att göra med kroppens reaktioner på stress och kopplas till högre blodtryck och risk för hjärtsjukdomar. Ensamhet medför också risk för psykisk ohälsa så som depression, ångest och självmordstankar. Hälsoriskerna med social isolering kan leda till en mer ohälsosam livsstil, med mindre fysisk aktivitet och beteenden som påverkar hälsan negativt, exempelvis rökning och större intag av alkohol. 

7 råd för att må bra trots isolering och ensamhet 

Vad kan vi då göra för att minska isoleringen och känslan av ensamhet? Här kommer några råd från en vetenskaplig artikel av Hwang med flera (2020) som studerat ensamhet under Covid-19 pandemin. Vi har plockat ut och beskrivet en rad av dessa råd som vi tänker kan hjälpa den som känner sig ensam: 

  • Spendera tid med din familj/ditt hushåll. Pandemin innebär färre aktiviteter utanför hemmet. För de som lever med familj eller andra nära kan det innebära möjlighet till kvalitetstid hemma med familjen utan annat som distraherar. Kanske behöver man stanna upp och samla sig runt gemensamma aktiviteter, ex. utan skärmar, mer än man gör?
  • Utnyttja teknologin. Telefonsamtal, sociala medier, videochatt, valmöjligheterna är många. Hjälp andra att överkomma tekniska barriärer och kommunicera virtuellt med varandra. 
  • Strukturera dagen. Försök underlätta känslan av att vara instängd hemma genom att skapa en rutin för dagarna. 
  • Gör fysiska och mentala aktiviteter. Förbättra hälsan genom träning. Träna ensam men sätt gärna upp mål som är gemensamma för en grupp – t.ex. bestäm med din vän att ni ska träna varje dag i en månad och uppmuntra varandra över telefon. Även här kan teknologin hjälpa. 
  • Spendera tid utomhus. Att vara utomhus en stund och få lite solljus och se andra människor (på avstånd) kan förbättra måendet. 
  • Hantera negativa tankar, känslor och humör. Genom att hålla sig informerad om pandemin från pålitliga källor kan du undvika oro. Det kan vara viktigt att begränsa hur mycket information du får från medier. Avslappningstekniker som meditation och medveten andning kan hjälpa med att minska ångest och depression. Att få stöd från nära och kära är också viktigt men tveka inte att söka professionell hjälp om du behöver det. 
  • Håll utkik efter symptom på psykisk ohälsa. Detta är en stressig tid för alla och det är vanligt att depression, ångest och sömnsvårigheter förekommer vid isolering och karantän. Ilska, irritabilitet och tvångsbeteende är andra symptom. De som tar psykiatriska mediciner bör se till att de har tillräckligt med medicin hemma. 

Samtidigt är ensamhet, i bemärkelsen att vara bekväm med sitt eget sällskap, ett tydligt tecken på välmående. Vägen framåt kan alltså vara att försöka förändra det negativa som associeras med ensamhet till positiva känslor som lugn och ro. Nu kan vara tiden att ta upp en glömd hobby, ta tid för reflektion, planera och arbeta mot den framtid du önskar eller nå en ouppfylld dröm. 

Källor: 

Banerjee, D., & Rai, M. (2020). Social isolation in Covid-19: The impact of loneliness. International Journal of Social Psychiatry, 66(6), 525–527.

Barreto M., Victor C., Hammond C., Eccles A., Richins M.T., Qualter P. (2021). Loneliness around the world: Age, gender, and cultural differences in loneliness. Personality and Individual Differences, 169, art. no. 110066. 

Beutel, M.E., Klein, E.M., Brähler, E. et al. Loneliness in the general population: prevalence, determinants and relations to mental health. BMC Psychiatry 1797 (2017). 

Hwang, T., Rabheru, K., Peisah, C., Reichman, W., & Ikeda, M. (2020). Loneliness and social isolation during the COVID-19 pandemic. International Psychogeriatrics, 32(10), 1217-1220. doi:10.1017/S1041610220000988

Comments are closed.