Katarina Tham

Katarina har psykologexamen från Lunds universitet. Hon träffar såväl vuxna som barn och unga för neuropsykiatrisk utredning. I individuell psykologisk behandling har hon erfarenhet av både kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT), men använder även andra metoder när det kan vara till hjälp för klienten. I parterapi utgår hon från metoden Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT).

När du träffar Katarina möter du en öppen, vänlig och nyfiken psykolog som är väl inläst och uppdaterad gällande aktuell forskning inom de uppdrag hon tar sig an. Katarina har ett stort intresse att förstå varje människas historia och drivkrafter. Hon vill kunna bidra på ett positivt och meningsfullt sätt i varje möte. Till hennes intresseområden hör även compassion-fokuserad terapi (CFT), existentiell psykoterapi, etiska frågeställningar och personlighetsdraget högkänslighet (HSP). Hon kan ta emot klienter på både svenska och engelska.

Katarina har en bakgrund som civilingenjör inom IT-branschen. Intresset för psykologi och psykisk hälsa fick henne att byta yrkesinriktning och samtidigt arbeta inom vuxenpsykiatrin. 

Shopping Basket