Katarina Tham

Katarina2

Psykolog med examen från Lunds universitet. Katarina träffar såväl vuxna, ungdomar och barn som par och familjer för utredning och psykologisk behandling. I behandling arbetar hon framförallt utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och existentiell terapi men använder även andra metoder när det kan vara till hjälp för klienten.

Före Katarina utbildade sig till psykolog arbetade hon som ingenjör med bland annat utveckling och utbildning. Det stora intresset för psykologi och psykisk hälsa fick henne att byta yrkesinriktning och läsa det 5-åriga psykologprogrammet och samtidigt arbeta inom psykiatrin. Hon har ett stort intresse för att förstå varje människas historia och drivkrafter och brinner för att kunna bidra på ett positivt och meningsfullt sätt i varje möte med en individ eller grupp. Då du träffar Katarina möter du en öppen, vänlig och nyfiken psykolog som är väl inläst och uppdaterad gällande aktuell forskning inom de uppdrag hon tar sig an.

Shopping Basket