Smärta

Långvarig smärta har i de allra flesta fall uppstått på grund av en fysisk skada eller sjukdom. Oavsett om skadan eller sjukdomen finns kvar i kroppen och fortfarande producerar smärta så kommer smärtan med tiden att alltmer påverkas av psykologiska faktorer.

Sådant som minnen, tankar och tolkningar av smärtan kommer att avgöra hur smärtan upplevs och hur den påverkar våra liv. Vissa rörelser och situationer kan kopplas samman med smärtan vilket ofta gör att personen börjar undvika fler och fler rörelser och situationer. I vissa fall kan undvikandet av rörelser leda till större smärta, i andra fall kan undvikandet av situationer begränsa personens liv så pass mycket att den börjar känna sig nedstämd, orkeslös och upplever en förlust av sådant som arbete, socialt liv och meningsfulla aktiviteter.

I vissa fall av långvarig smärta är psykologiska faktorer, som stress, det mest avgörande för att skapa smärtproblematiken. KBT-behandling och Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en nyare utveckling av KBT, har oavsett smärtans ursprung visat sig vara effektiv vid långvarig smärta för att öka livskvalitet och förmåga att klara av det man vill i livet.

Shopping Basket