Sömnproblem

Att kunna sova tillräckligt gott är en förutsättning för att kunna leva ett gott liv. Vi klarar oss ungefär lika länge utan sömn som utan vatten, inte många dagar.

Dålig sömn är något de allra flesta besväras av under någon period i livet. Orsaken kan vara både fysisk och psykisk, kan ha miljömässiga eller biologiska grunder men resultatet blir generellt en förhöjd stressnivå som hindrar dig från att få ro på natten. Snart kommer tankarna om att du måste sova, funderingar kring vad klockan är och frustration över att du inte lyckas.

Oavsett om du lider av insomningssvårigheter, allt för många eller för tidiga uppvaknanden eller nattgrubbel finns hjälp att få. Inom KBT arbetar vi med att noga kartlägga dysfunktionella vanor och att på ett strukturerat sätt ersätta dem med mer funktionella vanor för att uppnå goda nätters sömn.

Shopping Basket