Psykologisk behandling

Vi erbjuder psykologisk behandling i centrala Göteborg, i Lerum kommun och online. Vi arbetar i första hand utifrån kognitiv beteendeterapi ((KBT) men använder även, beroende av problembilden, andra metoder som i forskning visat sig vara verksamma.

Varje individs historia och utmaningar är unika samtidigt som gemensamma drag gör det möjligt att använda tidigare erfarenhet och forskning för att förstå vilken metod som kan vara till hjälp för att bryta problemen och skapa välmående. Utöver KBT så är exempel på behandlingsmetoder som våra psykologer har utbildning i eller hämtar inspiration ifrån existentiell terapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), mindfulness, interpersonell terapi, fysisk aktivitet och yoga för psykologisk behandling, känslofokuserad terapi och IBCT.

Via meny-länkarna kan du läsa om exempel på svårigheter vi erbjuder psykologisk utredning och behandling för. Om du inte känner igen dig i någon av dessa men tror att KBT-behandling skulle kunna hjälpa dig så är du självklart också välkommen att höra av dig till oss. I de fall då vi inte har rätt kompetens eller av utrymmesskäl ej har möjlighet att ta emot dig så gör vi vårt bästa för att rekommendera vart du istället kan vända dig.

För att nå ut till dig som bor längre från vår mottagning men önskar träffa en av våra psykologer så erbjuder vi även psykologisk behandling online. Ibland väljer klienter att först träffa sin psykolog vid något eller några tillfällen på plats och bokar sedan samtal med videokonferens. På sidan om Psykologisk behandling online kan du läsa mer om detta.

Kika gärna på vår information om bokning och priser och varmt välkommen att ta kontakt för att boka en tid:

 Kontakta oss