Hantera Kris

Kris

Ibland hamnar vi i situationer som blir oss övermäktiga eller är svårhanterade oavsett hur välmående vi från början är. När en anhörig dör, i situationer då vi är under stark yttre press eller då vi på annat sätt drabbats av plötsliga förändringar av våra livsförhållanden kan vi hamna i en kris. Det känns då som att vår egen förmåga helt enkelt inte räcker till för att hantera situationen.

I dessa perioder av kris kan många känna behov av och få stor hjälp genom att träffa en kunnig person att samtala med. Då kan man dels få stöd i att hantera sina egna känslor och upplevelser, dels få redskap för att i praktiken bättre kunna hantera situationen man befinner sig i.