Psykologisk behandling

Vi erbjuder psykologisk behandling i centrala Göteborg, i Lerum kommun och online. Vi arbetar i första hand utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Men använder även, beroende av problembilden, andra metoder som i forskning visat sig vara verksamma.

Varje individs historia och utmaningar är unika. Samtidigt som gemensamma drag gör det möjligt att använda tidigare erfarenhet och forskning för att förstå vilken metod som kan vara till hjälp. Detta för att bryta problemen och skapa välmående.

Utöver KBT är exempel på behandlingsmetoder som våra psykologer har utbildning i eller hämtar inspiration ifrån existentiell terapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), mindfulness, IPT (interpersonell terapi), kropp- och känslofokuserad terapi och IBCT.

Via länkarna nedan kan du läsa om exempel på svårigheter vi erbjuder psykologisk utredning och behandling för. Om du inte känner igen dig i någon av dessa men tror att behandling med KBT skulle kunna hjälpa dig så är du självklart också välkommen att höra av dig till oss. I vissa fall har vi inte rätt kompetens eller av utrymmesskäl ingen möjlighet att ta emot dig. Då gör vi vårt bästa för att rekommendera vart du istället kan vända dig.

Sedan år 2009 har vi även erbjudit psykologisk behandling online med videosamtal. Detta för att göra våra tjänster tillgängliga för fler. Ibland väljer klienter att först träffa sin psykolog vid något eller några tillfällen på plats och bokar sedan samtal med videokonferens medan andra genomför hela behandlingen online. 

Läs gärna vår information om bokning och priser.

Shopping Basket